Bolívia

Treballam al departament de Pocona des de 2010.

En coordinació amb ONG de Mallorca, una ONG local i l’ajuntament donam suport a la gestió sostenible dels recursos hídrics i a activitats que fomenten l’equitat de gènere.

Accés a l'aigua potable a Pocona

Import

2014

2016

2017

Total

60.000 €

 80.000 €

 75.000 €

215.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

100%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Govern de les Illes Balears

58%

Consell de Mallorca

42%

Desenvolupament local i equitat de gènere a Pocona 2017-2019

Import

2017

2018

2019

Total

40.000 €

 

 

40.000 €

 

Promoció de l'equitat de gènere a Pocona 2014-2016

Import

2014

2015

2016

Total

21.000 €

30.000 €

 30.000 €

81.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

100%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Govern de les Illes Balears

93%

Ajuntament de Llubí 4%
Ajuntament de Consell 3%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Govern de les Illes Balears

43%

Consell de Mallorca

48%

Ajuntament de Llubí 6%
Ajuntament de Consell 3%