Emergència

Ajut humanitari per a famílies de La Arena afectades per inundacions (Perú)

Les fortes pluges que afecten el nord del Perú des del mes de gener, que s'han intensificat al març, han provocat inundacions a la regió de Piura, amb la crescuda del riu i el desbordament de canalitzacions de reg. A la zona rural del districte de La Arena hi ha 128 cases ensorrades i 2.000 habitatges afectats, per manca de serveis bàsics de desguàs. D'altra banda, els ajuntaments no disposen de recursos per drenar les aigües estancades, que s'han convertit en focus de malalties gastrointestinals –sobretot per a la població infantil-, respiratòries, dèrmiques i epidèmiques (còlera i dengue). El projecte proposa proporcionar a 500 famílies cobertes per al sostre i sacs per protegir les parets i portes, i dotar quatre ajuntaments de petites comunitats rurals amb motobombes per drenar l'aigua embassada i evitar la propagació de malalties.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 27 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.