Marroc

Desenvolupament municipalista a Oued Laou

El projecte s'emmarca en el pla comunal de desenvolupament del municipi d'Oued Laou, i preveu intervencions en tres eixos: a) Apoderament de les dones a través de la formació (alfabetització, salut reproductiva, etc.) i l'accés a espais de participació ciutadana; b) Enfortiment de les capacitats tècniques dels membres de l'ajuntament; i c) Millora de les condicions de vida de la població rural, que inclou la millora de les infraestructures de transport públic i de sortida de la producció agrícola que connecten els pobles amb el casc urbà d'Oued Laou. La intervenció prevista consistirà en la millora de la pista existent entre el centre d'Oued Laou i el poble de Tamgart, el qual actualment es troba en una situació d'aïllament que dificulta la instal·lació d'infraestructures bàsiques, la venda de la producció agrícola i artesana, i l'accés i qualitat a l'ensenyament públic.

Estat: En Curs
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.