preloader logo

Burkina Faso t'interessa


Mostra les principals ca racterístiques de BurkinaFaso, un dels països més pobres del món, i presenta el municipi de Ténado, on el FonsMallorquí dona suport a un programa dedesenvolupament municipalista. L'exposiciódescriu igualment els eixos prioritarisd'intervenció i les principals activitats que esduen a terme en tres àmbits: educació,enfortiment municipal i apoderament de les
dones.


Estructura: tres plafons impresos adoble cara.
Dimensions: 2 m d'alçada per 90 cmd'amplada.
Suport: cada plafó està penjat d'unportal d'alumini amb peus de ferro.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar