preloader logo

Presentació del diagnòstic i del Pla d’aigua potable i sanejament de Ténado

Comunicació

El Fons Mallorquí de Cooperació ha acompanyat la municipalitat de Ténado en el procés d’elaboració d’un diagnòstic per millorar l’accés a aigua potable de qualitat i accessible així com de sanejament en el municipi. Ara, se'n presenten els resultats amb l’objectiu de fomentar les aliances i impulsar la implementació de l’ODS 6 des de l’àmbit local.


El Fons Mallorquí de Cooperació ha acompanyat la municipalitat de Ténado en el procés d’elaboració d’un diagnòstic per millorar l’accés a aigua potable de qualitat i accessible així com de sanejament en el municipi. Ara, se'n presenten els resultats amb l’objectiu de fomentar les aliances i impulsar la implementació de l’ODS 6 des de l’àmbit local.

El Govern de Burkina Faso, preocupat per la millora contínua de les condicions de vida de les poblacions i el respecte dels seus compromisos internacionals, desenvolupa i implementa diverses polítiques públiques de desenvolupament. Com a part de la implementació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni durant el període 2000-2015, el país va elaborar i implementar un programa nacional d'abastament d'aigua potable i sanejament (PN-AEPA) 2015.

Per a la seva implementació en l'àmbit municipal i en línia amb la dinàmica de plena descentralització iniciada el 2004 amb l'aprovació de la Llei 055, es van elaborar plans sectorials de desenvolupament municipal d'Aigua i Sanejament denominats PAD AEPA per gairebé la totalitat dels 351 municipis de país. Els objectius d’aquests plans estaven alineats amb els ODM, en particular l’objectiu 7 i tenien com a objectiu reduir a la meitat la proporció de poblacions sense accés a aigua potable i sanejament. En la majoria dels casos, es tractava de plans d'inversió amb una durada mitjana de cinc anys. La implementació d'aquests plans ha tingut diferents graus d'èxit en funció del dinamisme dels municipis.

Això no obstant, en el context de l’Agenda 2030, Burkina Faso ha revisat la seva política nacional de l'aigua i l’ha transformada en una estratègia nacional de l'aigua alineada amb els principis del Pla Nacional de desenvolupament econòmic i social i es divideix en cinc programes operatius, que inclouen els programes de subministrament d'aigua potable (PN-AEP), tractament d'aigües residuals i excretes (PN-AEUE) i Governança (PN-GEA).

Així mateix, la primera generació de plans de desenvolupament comunitari i gestió de l'aigua desenvolupats amb la visió ODM s'han d'actualitzar amb la visió de l’Agenda 2030 i tenint en compte el context de l’accés a l’aigua i sanejament com un dret constitucional. El desenvolupament del Pla Comunal de Desenvolupament d'aigua i sanejament per al municipi de Ténado forma part d'aquesta dinàmica.

El Fons Mallorquí de Cooperació i dins del marc de la xarxa Platforma i del programa SGA II, amb finançament de la Comissió Europea, ha acompanyat el procés, tan econòmicament com tècnica. L'objectiu és, d'una banda, ajudar a la municipalitat de Ténado a adoptar un document de planificació estratègica per l'assoliment de l'accés universal a l'aigua i sanejament en el seu territori l'any 2030, incorporant una primera fase de planificació operativa dels primers quatre anys, és a dir, el període 2021-2024. D'altra banda, marcar les línies prioritàries cap a on s'han d’articular les aliances dels actors treballant en cooperació al desenvolupament al municipi i els diferents nivells de govern.
Aquesta presentació és el resultat d'aquest suport amb l’objectiu de fomentar les aliances per millorar l'accés a aigua potable de qualitat i accessible així com de sanejament en el municipi de Ténado.
Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar