Concurs de Curtmetratges Compromesos amb l'Agenda 2030

Bases del concurs:

 

Presentació de la iniciativa

El 25 de setembre de 2015, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar un conjunt d’objectius globals, el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible.

 

Els 17 objectius identificats es plantegen com un full de ruta fins al 2030 per avançar cap al desenvolupament sostenible, estan orientats a l’acció i són universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

 

Per poder complir les fites derivades de cada un dels objectius cal que s’impliquin els governs, les institucions, les administracions, el sector privat i la societat civil organitzada Per això, el Fons Mallorquí ha començat una tasca de promoció i treball amb els ODS per tal de contribuir a la promoció i també a la consecució d’aquestes fites.

 

Aquest concurs es planteja, doncs, com una manera de visibilitzar, a través de l’audiovisual, escenes quotidianes o fictícies que mostren alguna faceta d’un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i que ens poden ajudar a entrendre el paper que tenim cada un per contribuir a assolir-los. La temàtica del concurs és per tant, molt àmplia ja que els ODS són molt diversos.

 

Per conèixer els ODS amb més profunditat es pot visitar el web de Nacions Unides: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 

Participació i desenvolupament del concurs

El concurs de curmetratges del Fons Mallorquí està obert a la participació de tots els centres educatius de primària i secundària de Mallorca.  

 

El termini d’inscripció és d’1 de novembre al 31 de desembre de 2019 ambdós inclosos. La inscripció es pot fer efectiva a través de la fitxa que trobareu a aquest enllaç https://docs.google.com/forms/d/1FlIHOc9TtQ-3ccXJcDVLUL9L0KfVkSvIoCxLrJ84DLY/edit o bé de manera presencial a les oficines del Fons Mallorquí (C/ General Riera, 113 de Palma), de dilluns a divendres de 9 a 15 h. (tel. 971219820)

 

Tant a través del web o presencialment, junt amb el formulari amb les dades del centre s’ha de presentar l’obra a concurs, en format mp4. També s’haurà de lliurar un document amb la sinopsi i fitxa tècnica del treball així com un fotograma o pòster promocional del curtmetratge.

 

En qualsevol cas, la presentació del vídeo suposa l’acceptació del participant a que el Fons Mallorquí disposi del treball i el pugui difondre, a través de plataformes virtuals o presencialment en sales de projeccions.

 

Tots els treballs presentats entraran a concurs.

 

Hi haurà un tres premi en metàl·lic de 1.000, 500 i 500 euros que decidirà el jurat.

 

El jurat estarà format per la tècnica de comunicació del Fons Mallorquí, Ma. Magdalena Tortella i Jaume Fiol, director de producció de Mèdit (associació cultural. Presidirà el jurat de manera honorífica la presidenta del Fons Mallorquí, Ma. Antònia Mulet.

 

 

Característiques dels curtmetratges

El principal tema de l’audiovisual que es presenti a concurs ha de ser el compliment dels  Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

El curtmetratge no pot tenir una durada superior a 15 minuts (incloent tots els elements que el conformen, títol i títols de crèdit, agraïments, etc.)

 

El curtmetratge pot ser de qualsevol gènere, rodat en qualsevol punt geogràfic del món, amb o sense so, amb imatge real o d’animació.

 

L’idioma del curtmetratge ha de ser català. En cas que sigui rodat en un altre idioma ha d’incloure subtítols en català.

 

 

Terminis

 

Finalitzat el termini de recepció de curtmetratges indicat anteriorment, el jurat avaluador decidirà quins són els curtmetratges finalistes i el guanyador.  El resultat es comunicarà de manera individual a cada centre seleccionat i entre tots es decidirà si es vol fer un acte de presentació dels curts guanyadors.