preloader logo

Acció climatològica


El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge. 

L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques.

Què podem fer?

· Elaborar i executar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), document que conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40 % de les emissions de CO2 al seu terme.
· Afavorir la coordinació de tots els agents implicats en el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic —administracions, sector privat, entitats i ciutadania— per tal de crear sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la ciutat.
· Elaborar i executar un pla de resiliència urbana per tal d’afrontar, recuperar-se i millorar l’eficiència de la resposta davant d’impactes d’origen natural, humà o tecnològic.
· Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants.
· Impulsar la naturalització dels espais públics de la ciutat i la promoció de la gestió sostenible del verd urbà.
· Promoure accions de sensibilització ambiental ciutadana per a l’acció climàtica i de divulgació general per a la transició energètica, l’adaptació al canvi climàtic i l’emergència climàtica.
· Impulsar actuacions de prevenció de residus i de sensibilització sobre la recollida selectiva.
· Elaborar un pla de millora de la gestió ambiental de les instal·lacions i els equipaments municipals, així com de les dinàmiques de treball del personal que hi treballa, que posi en relleu la sensibilitat i el comportament exemplar del govern local amb el medi ambient i el clima vers la ciutadania.


Fites

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.
13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.
13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.
13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar