preloader logo

Aigua neta i sanejament


Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics. 

La importància de l’ODS 6 per als governs locals

L’abastiment d’aigua potable i de sanejament acostuma a ser responsabilitat dels ens locals, i depèn de l’eficàcia de la governança i de la gestió municipal que se’n faci. 
En moltes ciutats, la principal dificultat és la manca d’accés als serveis bàsics en els assentaments irregulars o els alts preus de l’aigua i la manca de control de proveïdors privats. Els governs locals tenen un paper essencial per garantir la qualitat de l’aigua, adoptant mesures de protecció ambiental i gestionant de manera sostenible els residus. 
De vegades la gestió integrada dels recursos hídrics requereix la cooperació entre municipis i regions frontereres. Així mateix, els ens locals es troben en una situació immillorable per fomentar una gestió participativa de l’aigua i del sanejament

L’abastiment d’aigua potable i de sanejament acostuma a ser responsabilitat dels ens locals, i depèn de l’eficàcia de la governança i de la gestió municipal que se’n faci.

De vegades la gestió integrada dels recursos hídrics requereix la cooperació entre municipis i regions frontereres. Així mateix, els ens locals es troben en una situació immillorable per fomentar una gestió participativa de l’aigua i del sanejament.

Què podem fer?

· Implantar sistemes de gestió sostenible de l’aigua (reducció del consum).
· Oferir formació interna en consum sostenible d’aigua.
· Formar els proveïdors i incloure clàusules relacionades en els plecs de contractació pública.
· Treballar per una gestió pública i participativa de l’aigua.
· Integrar els Principis Rectors sobre Drets Humans.
· Recuperar els entorns fluvials.
· Dur a terme campanyes o activitats de sensibilització ciutadana (Dia Mundial de l’Aigua, etc.).

Fites

6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.
6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.
6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.
6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.
6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.
6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.
6.a Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.
6.b Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar