preloader logo

Energia neta i assequible


Es tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i d’incrementar el flux d’energia verda. 

Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes. 

Què podem fer?

· Impulsar actuacions per millorar el rendiment energètic de l’enllumenat públic.
· Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals, clau per evitar el malbaratament energètic.
· Implantar o substituir les calderes o xarxes de calor amb biomassa.
· Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d’autoconsum com una mesura d’estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals.
· Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants.
· Incentivar la instal·lació de sistemes per a l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable a les llars del municipi a través de bonificacions a l’IBI, per exemple.
· Dur a terme accions de sensibilització cap a la ciutadania envers l’existència de la pobresa energètica en el seu entorn més immediat.
· Realitzar actuacions d’educació ambiental a les escoles del municipi.


Fites

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.
7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar