preloader logo

Fi de la pobresa


Els governs  locals són els més ben situats per identificar les persones més desfavorides, així com els recursos i serveis per ajudar-les. A més, les seves responsabilitats pel que fa a serveis bàsics, com l’aigua i el sanejament, els converteixen en socis clau per assolir aquest ODS.
Finalment, són l’actor públic per antonomàsia per impulsar estratègies de desenvolupament local que creïn llocs de treball i per fer que les seves comunitats siguin prou resilients per afrontar eventuals commocions o desastres..

Què podem fer?

· Incorporar mesures en plans de barris per assegurar habitatges dignes.
· Aportar recursos per combatre el sensellarisme.
· Invertir en recursos per a emergències residencials.
· Implantar mesures per combatre la pobresa energètica.
· Implementar accions de millora contínua als serveis socials bàsics.
· Impulsar auditories energètiques i de diagnosi social a les llars.
· Fer formació i sensibilització ciutadana en hàbits de consum eficients.
· Implementar plans d’acció comunitària inclusiva.
· Fomentar la creació d’horts socials.
· Fomentar plans de contractació per a persones en risc d’exclusió social.
· Incorporar clàusules per garantir els drets energètics en els contractes de subministrament elèctric.

Fites

1.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.
1.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.
1.3 Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances.
1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.
1.a Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar