preloader logo

Pau, justícia i institucions sòlides


L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants. Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones.

Aquest ODS també ens diu que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.

Què podem fer?

· Aprovar i implementar codis de conducta, codis ètics i de bon govern com a baula del sistema d’integritat institucional per lluitar contra la corrupció i garantir el bon govern i la transparència en la gestió pública.
· Dur a terme processos de millora contínua en relació amb la transparència i les dades obertes que suposin un pas endavant cap a una nova cultura de la transparència, que ha d’impregnar l’actitud de tots els servidors públics.
· Impulsar processos participatius, entesos com a experiències de participació que pretenen contribuir a definir i aplicar una política pública concreta, que siguin integradors i de qualitat.
· Donar la màxima informació sobre els principals aspectes del municipi per poder posar a l’abast l’acció de govern i la marxa de les polítiques públiques engegades perquè siguin seguides i avaluades per tothom que vulgui participar-hi.


Fites

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món.
16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els infants.
16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.
16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i devolució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.
16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.
16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.
16.9 Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.
16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.
16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar