preloader logo

Salut i benestar


Hem aconseguit grans avenços en la lluita contra diverses de les principals causes de mort i malaltia. L'esperança de vida ha augmentat dràsticament, les taxes de mortalitat infantil i materna han disminuït, hem canviat el curs de VIH i la mortalitat deguda a la malària s'ha reduït a la meitat.

La bona salut és essencial per al desenvolupament sostenible, i l'Agenda 2030 reflecteix la complexitat i la interconnexió de tots dos. Presa en compte l'ampliació de les desigualtats econòmiques i socials, la ràpida urbanització, les amenaces per al clima i el medi ambient, la lluita contínua contra el VIH i altres malalties infeccioses, i els nous problemes de salut, com les malalties no transmissibles. La cobertura universal de salut serà integral per aconseguir l'ODS 3, acabar amb la pobresa i reduir les desigualtats. Les prioritats de salut global emergents que no s'inclouen explícitament en els ODS, inclosa la resistència als antimicrobians, també demanen acció.
No obstant això, el món no està en camí per assolir els ODS relacionats amb la salut. El progrés ha estat desigual, tant entre països com dins d'ells. Segueix havent-hi una discrepància de 31 anys entre els països amb l'esperança de vida més curta i la més llarga. Si bé alguns han aconseguit avenços impressionants, les mitjanes nacionals amaguen el fet que algunes poblacions, grups i comunitats s'estan quedant enrere. Els enfocaments multisectorials, basats en els drets i amb perspectiva de gènere, són essencials per abordar les desigualtats i assegurar una bona salut per a tothom.

Què podem fer?

· Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de la salut.
· Garantir l’equitat en l’atenció sanitària, incidint en la perspectiva de gènere i en els col·lectius més fràgils i en l’atenció de qualitat.
· Implantar plans i actuacions que afavoreixin la creació d’entorns urbans saludables.
· Promoure la salut en l’entorn comunitari fomentant l’activitat física i l’alimentació saludable.
· Reforçar la salut pública establint fórmules de coordinació i col·laboració interinstitucional.
· Impulsar campanyes de prevenció de les malalties transmissibles.
· Impulsar campanyes per prevenir les conductes de risc i les addiccions, especialment entre la població d’adolescents i joves.

Fites

3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.
3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.
3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.
3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.
3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.
3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.
3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.
3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.
3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.
3.b Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.
3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.
3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar