preloader logo

Vida submarina


Els oceans, per la seva composició i característiques, garanteixen l’estabilitat climàtica i permeten que la Terra sigui un planeta habitable.

A més, proveeixen d’aliments i altres productes la meitat de la població del món. Tot i això, les grans masses d’aigua, mars i oceans, es veuen sotmeses a una intensa pressió. Els oceans reben grans quantitats de contaminants, sobretot des de terra ferma (químics, sobretot de l’agricultura, i tot tipus de plàstics, entre d’altres), i pateixen una sobreexplotació dels recursos pesquers.

L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten els mars i els oceans. Es tracta de protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees. D’altra banda, s’ha de poder preservar la pesca impulsant sistemes pesquers que fomentin la capacitat de regeneració dels ecosistemes. 

Què podem fer?

· Prevenir l’arribada de microplàstics al mar i l’increment de la brossa marina.
· Minimitzar l’ús d’utensilis de plàstic i poliestirè.
· Impulsar campanyes d’educació i conscienciació sobre els efectes dels residus en l’entorn marí i costaner.
· Netejar, naturalitzar i mantenir l’ecosistema propi de les lleres de les rieres i els torrents que desemboquen al mar.
· Implantar projectes de naturalització de les platges: instal·lar sistemes dunars, eliminar plantes invasores i exòtiques, i delimitar les zones de bany i esbarjo i les zones de protecció dunar de manera que es faci compatible l’ús recreatiu amb l’ús natural de la zona.
· Fer una gestió transversal de les platges com a element vertebrador de la infraestructura blava: respectar els períodes de nidificació de les aus, fer neteja manual en zones protegides o dur a terme un protocol de recollida de residus posttemporal.
· Fomentar la recollida selectiva de residus, començant per separar la recollida d’envasos i el rebuig a la zona de banys.
· Instal·lar boies ecològiques o biòtops artificials per preservar i incentivar la flora i fauna marines i contribuir a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes. 


Fites

14.1 Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients
14.2 Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l'enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.
14.3  Reduir al mínim els efectes de l'acidificació dels oceans i fer-hi front, incloent la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.
14.4 Per al 2020, reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d'acord amb les seves característiques biològiques.
14.5  Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.
14.6 Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d'introduir noves subvencions d'aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l'Organització Mundial del Comerç ha d'incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats.
14.7  Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l'ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l'aqüicultura i el turisme.
14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i directrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.
14.b Facilitar l'accés dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als mercats.
14.c Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document «El futur que volem».

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar