preloader logo

Avis legal


Aquesta pàgina web ofereix informació sobre l'espai i dels serveis de Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació, ara en endavant el propietari. L'accés al web fonsmallorqui.org li atribueix la condició d'USUARI i implica la seva acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés, de la present nota legal. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquest document, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions.

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i la web.

I.Titular del web

A l'efecte del previst per l'Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta web:

- Titular del web: Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació

- Domicili social: CL GENERAL RIERA Nº 00113 , Palma 07010. Espanya.

- CIF: G57290140 

A més de al domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

- Formulari de contacte del web

- Tel. (0034) 34 971 219 820

- csocies (a) fonsmallorqui.org  (susbtituir "(a)" per "@"

II.Política de privacitat

En aquest web, propietat de Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres usuaris.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web mitjançant missatges de correu electrònic, podran ser incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de dades, la finalitat és la gestió de clients i / o Proveïdors.

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en els esmentats fitxers. Així mateix, li comuniquem que des d'aquesta web es podran recollir adreces IP dels usuaris, les quals seran igualment tractades d'acord amb la normativa vigent.

Les seves dades podran ser cedides, sempre protegint les dades adequadament, a Organitzacions o Persones Directament relacionades Amb el Responsable, administració tributària, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals i Organitzacions o Persones Directament relacionades Amb el Responsable o Empreses De Grup.

Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació respectarà en tot moment la confidencialitat de les seves dades, segons conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint-se per correu electrònic a csocies@fonsmallorqui.org.

III.Cookies i dades de navegació

Les cookies que utilitzem són anònimes i no ens permet per si soles identificar un usuari concret. Utilitzem cookies d'índole tècnic necessaris per establir la connexió a la web i prestar els serveis sol·licitats pels nostres usuaris. Igualment fem servir galetes i tractem dades generades per la navegació per realitzar estadístiques i analitzar l'activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut i ajustar-lo a les preferències dels nostres visitants. En cas d'utilitzar la nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Podeu trobar més informació sobre les cookies que utilitzem, així com sobre la manera d'desactivar-les en la nostra política sobre l'ús de cookies disponible a la home page.

IV.Condiciones d'ús

Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de forma lícita, d'acord amb el que disposen les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l'propietari o de tercers. Es prohibeix expressament la utilització de les dades publicades a la web per a la realització d'activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, o d'enviament massiu de correu no sol·licitat (spam).

Aquesta web es proporciona "tal com està" i el seu ús es realitza sota el propi risc de l'Usuari, de manera que, ni el propietari, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la web, excloent expressament el propietari, en tota la mesura prevista per la llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites. El propietari no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, es podran produir interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment. El propietari no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'esmentada entitat; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, malware, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, el propietari no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts del Web, ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers i que poguessin aparèixer en aquesta pàgina. El propietari no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament.

En cap cas el propietari assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

En cas que una clàusula de les presents condicions d'ús és declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició oa aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada .

L'accés a la web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions són expressament acceptades per vostè.

V.Propiedad intel·lectual i drets de privacitat

Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ell continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l'propietari, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb el que preveu la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'propietari o, si cas, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització de l'titular d'aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta pàgina o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

VI.Jurisdicción i llei aplicable

La present pàgina web es regirà per la llei espanyola excloent de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització del web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals atenent el domicili de la titular d'aquesta web, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.

Versió 1.0 - novembre 2021

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar