Agenda

  Palma, del 28 de juny al 2 de setembre

Exposició "Compromesos amb l'Agenda 2030"

  Mali, del 5 al 10 d'agost

Viatge de seguiment

  Palma, 23 de juliol

Comissió Executiva