Agenda

  Brussel·les, 20 d'octubre

Consell Polític de Platforma

  Mallorca, fins al 30 d'octubre

Convocatòria de projectes de Sensibilització

  Mallorca, fins el 30 de novembre

Concurs de curtmetratges compromesos

  Palma, 23 d'octubre

Trobada d'entitas d'EpD