Agenda

Trobada d'entitats d'EpD

  Palma, 20 de juny de 2018

El Fons Mallorquí organtiza una trobada d'entitats dedicades a l'Educació per al Desenvolupament. Cada una de les entitats participants oferirà un tast dels seus tallers. La trobada serà dia 20 de juny a les 16 h a la seu del Fons.