Agenda

Participació de PLATFORMA al Fòrum Polític d'Alt Nivell

  Nova York, del 15 al 18 de juliol