preloader logo

Desenvolupament territorial a Nicaragua

Comunicació

Un any més, s'han dut a terme projectes de desenvolupament territorial de Nicaragua. Concretament, als tres municipis de la comunitat de Madriz: Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa, on s'han millorat les condicions de salut, mobilitat i habitatge de diverses comunitats rurals.


Un any més, s'han dut a terme projectes de desenvolupament territorial de Nicaragua. Concretament, als tres municipis de la comunitat de Madriz: Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa, on s'han millorat les condicions de salut, mobilitat i habitatge de diverses comunitats rurals.

Els projectes que es desenvolupen a la comunitat de Madriz, es vehiculen des de fa 15 anys a través de la UCOM: la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista. Es tracta d'una instància tècnica de suport a la gestió dels governs municipals del departament de Madriz (Nicaragua), que promou espais democràtics de concertació local, amb la intenció d'articular i complementar esforços en la construcció d'un model de desenvolupament incloent que fomenti la millora en la qualitat de vida dels seus habitants.

En aquest sentit, gestiona la canalització de recursos humans, tècnics i financers cap a programes i projectes innovadors en la millora de la qualitat de vida de les comunitats que viuen en condicions d'extrema pobresa, mitjançant un autèntic enfocament de desenvolupament econòmic local incloent, sustentable i sostenible.

Els pilars de la UCOM encaixen doncs amb el tipus de cooperació municipalista que defensa el Fons Mallorquí, que es caracteritza per ser una cooperació propera, que connecta de manera directa i horitzontal amb les administracions locals i amb altres actors i xarxes del Sud, genera aprenentatges de doble sentit i impulsa la coherència de polítiques, entre altres característiques.

Per això, els processos de Nicaragua es desenvolupen amb una visió a llarg termini a través de plans de continuïtat. Amb els darrers projectes executats, s'ha aconseguit a Telpaneca contribuir a millorar les condicions de salut de 51 famílies (223 persones) de la comunitat de Carbonal Arriba. Aquesta comunitat ja comptava amb un sistema d'aigua finançat el 2015 pel Fons Mallorquí, però que a hores d'ara donava molt baixa cobertura. El sistema s'ha reforçat amb la instal·lació d'un dipòsit de 22.000 l, la construcció de la caseta de control, l'estació de bombeig i la xarxa de distribució. La població beneficiària ha pres part en les obres com a mà d'obra no qualificada i dos membres de cada família han participat en els tallers de formació sobre l'organització del comitè d'aigua comunitari, la sostenibilitat, hàbits saludables, medi ambient, i gestió i manteniment del sistema d'aigua.

A Las Sabanas s'han millorat les condicions de mobilitat per a 349 famílies, a través de la rehabilitació de vies de comunicació entre les comunitats de Cipián, Quebrada Honda i Buena Vista. En concret, a través de la rehabilitació d'un tram de 1,10 km de camí rural, amb la construcció i anivellament de cunetes, i canalitzacions d'aigua en diversos punts crítics. Així, s'assegura la mobilitat de persones per facilitar la comercialització dels seus productes i per garantir que puguin accedir més fàcilment als serveis sanitaris, educatius, socials i culturals del municipi.

A Totogalpa, 20 famílies (75 persones) han millorat les seves condicions de salut a través de l'accés a habitatges i latrines, dins l'estratègia nacional de reducció de la pobresa i prevenció de la malaltia de Chagas. Els beneficiaris també han participat en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre la gestió comunitària, sanejament, salut i gestió ambiental, i construcció.


Val a dir que aquests tres municipis tenen un agermanament amb municipis de Mallorca (Inca-Telpaneca, Llucmajor-Las Sabanas i Artà-Totogalpa), la qual cosa suposa un valor afegit a la cooperació municipalista que proposa el Fons: constitueixen el marc de treball entre municipis del Nord i del Sud que donaran lloc a multitud d'accions i projectes, que propicien un espai per a la solidaritat d'un poble envers un altre.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar