preloader logo

El Fons Mallorquí, membre d'un grup de treball europeu pel foment de l'Educació per a la Ciutadania Global

Comunicació


En el marc del MSG (grup de multitasca), s'han creat tres grups de treball per enfortir l'impacte de l'Educació per a la Ciutadania Global en les aliances internacionals de cooperació per al desenvolupament (DG INTPA): el grup de treball 1, per a recollir bones pràctiques sobre com implicar nous socis; el grup de treball 2, pel foment del compromís interinstitucional de la UE i el grup de treball 3 per potenciar l'atenció als joves i als infants a DEAR.

El Fons Mallorquí forma part del grup de treball 2 que possibilita la cooperació interinstitucional en l'àmbit europeu, en el marc de l'Educació per a la Ciutadania Global. En la primera reunió mantinguda es va acordar que els punts d'entrada per fomentar la cooperació intersectorial s'han d'abordar tant a escala tècnica com política. Tanmateix, l'objectiu del grup, segons destacaren diversos membres, és col·laborar entre diferents sectors i àmbits polítics per tal d'enfortir l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (DEAR) i per a la Ciutadania Global (ECG).
El programa DEAR ocupa una posició molt particular dins de la DG INTPA, ja que és l'únic programa que se centra en les persones a Europa (i no als països socis). D'altra banda, en el diàleg amb altres parts i actors també hi ha la necessitat de preservar la importància i la singularitat de DEAR/ECG, pel fet que en alguns estats membres han patit alguns retrocessos importants en els últims anys.
Per això, els membres del MSG voldrien veure una priorització estratègica més central d'ECG en el marc d'altres Direccions Generals. Es va proposar, doncs, que part de la responsabilitat del MSG podria ser intentar conscienciar els diferents sectors del fet que DEAR/GCE ja forma part de la seva agenda, reforçant un enfocament de tota la institució.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar