preloader logo

Realitzat el viatge de seguiment als projectes de Bolívia

Comunicació

Del 8 al 18 de maig es va dur a terme un viatge de seguiment als projectes de Bolívia on el Fons Mallorquí fa més de deu anys que hi té presència. El viatge va comptar amb la participació de 13 representants de les entitats sòcies del Fons Mallorquí, entre ells, el president de l'entitat i batle d'Alaró, Llorenç Perelló; i el vicepresident de l'entitat i conseller de Presidència, Antoni Fuster.


Del 8 al 18 de maig es va dur a terme un viatge de seguiment als projectes de Bolívia on el Fons Mallorquí fa més de deu anys que hi té presència. El viatge va comptar amb la participació de 13 representants de les entitats sòcies del Fons Mallorquí, entre ells, el president de l'entitat i batle d'Alaró, Llorenç Perelló; i el vicepresident de l'entitat i conseller de Presidència, Antoni Fuster.

En aquest sentit, el president del Fons Mallorquí, Llorenç Perelló, destaca l'experiència de poder visitar i conèixer de primera mà aquells projectes que es financen des de l'illa de Mallorca i poder corroborar com amb les petites aportacions es poden anar canviant espais i realitats amb la finalitat de contribuir al fet que la població de països en vies de desenvolupament tengui unes millors condicions de vida. 

La presència del Fons Mallorquí a Bolívia va començar el 2001 amb un projecte de suport a l'educació. A poc a poc, a través de l'elaboració de plans estratègics municipals a les zones de La Paz, Cochabamba i Santa Cruz, els projectes s'han anat especificant cap a l'empoderament de la dona a diferents sectors i l'enfortiment de comunitats mitjançant la millora de l'accés a l'aigua.

Avui en dia, treballam de manera articulada amb diversos agents com ONG, comunitat educativa, associacions municipals i agents institucionals dels diversos municipis on hi tenim presència. En els darrers cinc anys s'han implementat més de deu projectes relacionats amb aigua i igualtat de gènere als quals s'han destinat 1.008.134,78 euros.

La delegació es va reunir amb la Federació d'Associació de Municipis de Bolívia, per fer seguiment de la creació d'una xarxa interinstitucional de formació a l'àmbit municipal. També amb ACOBOL, l'Associació de batlesses i regidores de Bolívia, per valorar la implementació de pressupostos amb perspectiva de gènere en els municipis rurals i veure com es pot donar suport a l'eliminació de la violència i l'assetjament polític cap a les dones.

A La Paz, la delegació també es va reunir amb els representants de l'AECID a Bolívia i de la Delegació de la Unió Europea al país, per tal d'estudiar possibles vies de col·laboració. A Caquiaviri, un dels 87 municipis del departament de La Paz, la delegació va ser rebuda per les autoritats de la zona que els van mostrar els avanços dels projectes d'emprenedoria amb perspectiva de gènere.

A Cochabamba, la delegació va poder conèixer de primera mà els projectes d'aigua que Mosoj Causay impulsa a diverses comunitats rurals del municipi de Pocona. Val a dir, que en cinc anys s'han destinat 457.000 euros a projectes d'accés a aigua i sanejament a petites comunitats rurals de la zona, com ara Oaollumayu, Pujru Pujru o Larimarca.

Per acabar, el viatge va coincidir amb la "Primera trobada internacional de batlesses per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en la gestió municipal" que tendrà lloc el 16 i 17 de maig a Santa Cruz de la Sierra i on participarà una representació del grup motor de dones electes de Mallorca, Les Elegides.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar