Bolívia

Millora de la governabilitat i accés a l'aigua potable a Pocona

Aquest projecte està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà bàsic en tres comunitats rurals del municipi de Pocona en tres anys. En la tercera fase es preveu contruir unl sistema d'abastament d'aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Lope Mendoza Alto, on se’n beneficiaran 212 famílies (741 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats, i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua a cada comunitat. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari. Finalment, s’elaborarà el pla director per a la gestió integral de la conca de Yuraj Molino.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 98 343,70 €

Entitats executores

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització no governamental (ONG) dedicada a la cooperació per al desenvolupament que treballa per construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.