Bolívia

Millora de la governabilitat i accés a l'aigua potable de Pocona (2a. fase)

Aquest projecte està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà bàsic en tres comunitats rurals del municipi de Pocona en tres anys. En la segona fase es preveu rehabilitar el sistema d'abastament d'aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Cuesta Punta Arriba, on se’n beneficiaran 288 famílies (973 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats, es duran a terme petites millores als sistemes d'abastament d'aigua de quatre comunitats, i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua a cada comunitat. Finalment, es posaran en marxa activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 80 000,00 €

Entitats executores

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització no governamental (ONG) dedicada a la cooperació per al desenvolupament que treballa per construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.