Bolívia

Millora de la governabilitat i accés a l'aigua potable

 Aquest projecte està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà primordial en tres comunitats rurals del municipi de Pocona en tres anys. En la fase es preveu instal•lar un sistema d'abastament d'aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Mojón. A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats, i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua a cada comunitat. Finalment, es posaran en marxa activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari.

Seguiment: en primer lloc es va crear a Mojón el comitè responsable del projecte per organitzar l’aportació de mà d’obra per part dels beneficiaris i per coordinar les activitats, que a més constitueix el precursor del comitè comunitari d’aigua el qual s’encarregarà de la gestió de les instal•lacions. Es varen impartir dos tallers sobre gestió sostenible de l’aigua, amb la participació de 57 i 59 famílies, respectivament. Es varen aprovar l’estatut i el reglament del comitè d’aigua i es va elegir la junta directiva. Igualment es varen impartir dos tallers sobre lampisteria, amb 52 famílies participants al primer i 44 al segon. També es va realitzar un taller sobre inscripció del comitè d’aigua al registre públic corresponent. Hi participaren 58 persones. Es varen dur a terme cinc reunions de seguiment i enfortiment del comitè per assessorar-lo en la gestió interna i de tràmits. Paral•lelament, es va desenvolupar el taller sobre salut, aigua i pràctiques higièniques. Pel que fa a les obres, es va dur a terme el procés d’identificació de la ubicació del dipòsit d’aigua i de les fonts, mitjançant estudis tècnics i analítiques d’aigua, i es va proposar la instal•lació de dos sistemes separats: un a Mojón (57 piques) i l'altre a Mojón-Frente (10 piques). Al juliol s'iniciaren les tasques de neteja i anivellament del terreny a Mojón, es varen adquirir els materials i es contractà la mà d'obra qualificada. Les obres es varen endarrerir una mica pel retard en el lliurament dels materials que havia d’aportar l’Ajuntament. El 5 de novembre es varen iniciar les obres del sistema Mojón Frente. Al desembre es varen inaugurar els dos sistemes, es va fer una revisió per comprovar el funcionament dels sistemes d’aigua, que no presentà cap incident, i es va impartir un taller de capacitació sobre el funcionament i manteniment del sistema d’aigua. Aquest sistema garanteix l’abastiment continu d’aigua en prou quantitat per al consum de la població de la comunitat. D'altra banda, entre els mesos de setembre i novembre es varen dur a terme cinc sessions d’assessorament i de formació sobre gestió sostenible de l’aigua a les comunitats que disposen de comitès d’aigua; i s’impartiren tallers sobre salut, aigua i pràctiques higièniques per a tots els socis. El 9 de març de 2017 es va celebrar la fira de l’aigua i el medi ambient a la comunitat de Mojón, en què participaren totes les famílies beneficiàries, les quals reberen un lot d’higiene (paper higiènic, raspall de dents per persona, dentifrici, sabó i bossa ecològica). També  s’hi dur a terme una trobada d’intercanvi d’experiències entre comitès d’aigua comunitaris. en què cada junta directiva va explicar la seva experiència en gestió del sistema d’aigua. Finalment, es va organitzar una visita de les juntes directives dels comitès d’aigua de Mojón,  Chaupi Loma, Mayun Punku, Wayapacha, Chiuchi Temporal i Chiuchi a un comitè d’aigua ben gestionat, el de Chaqui Qucha, al municipi de Tiraque. La junta directiva d’aquest comitè va exposar la seva experiència en la gestió d’un sistema d’abastiment d’aigua que beneficia més de 100 socis amb molt bons resultats, que garanteix el consum i la sostenibilitat.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 80 000,00 €

Entitats executores

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització no governamental (ONG) dedicada a la cooperació per al desenvolupament que treballa per construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.