Bolívia

Creació de l'oficina municipal de la dona a Pocona

La creació de l'Oficina Municipal de la Mujer a Pocona s'emmarca en el suport als drets humans i vol servir com a exemple per a altres municipis de Bolívia que també estan treballant en descentralització i participació ciutadana. El projecte consisteix a reforçar el paper institucional de l'Ajuntament i aplicar com a política local el funcionament de la Oficina Municipal de la Mujer. Es pretén que l'Oficina sigui una institució important a l'àmbit del suport a les dones, en coordinació amb el Servicio Legal Integral Municipal i sota la supervisió de la Comisión de Género del Consejo Municipal de Pocona. Igualment s'espera que permeti reduir les taxes de mortalitat materna i infantil i d'embarassos no desitjats, així com facilitar l'accés de les dones al món laboral i a la participació en diversos espais socials. Les àrees de treball de l'Oficina seran: 1) Autonomia econòmica de la dona; 2) Violència de gènere; i 3) Salut i drets sexuals i reproductius.
Seguiment:
Es realitzaren reunions amb el batle i els representants del consell municipal i es va firmar un conveni de dos anys amb l’Ajuntament per impulsar conjuntament accions d’enfortiment de la igualtat de gènere. Es va presentar una proposta per a l’elaboració i aprovació del decret municipal necessari per a la creació de l’oficina de gènere i es realitzà un taller amb els regidors, el batle i alguns funcionaris per donar a conèixer el projecte i la importància d’incorporar l’enfocament de gènere a les polítiques municipals. El 3 de desembre de 2015 el consell municipal de Pocona creà oficialment l’Oficina municipal de la dona, que depèn de la Direcció de desenvolupament humà. Respecte a les accions de promoció de la igualtat de gènere, es va organitzar una sessió de formació per a treballadors de l’àmbit de la justícia sobre implantació de la llei nacional núm. 348, que garanteix a les dones una vida lliure de violència. A més, es va dur a terme el taller de formació “La dona com a generadora de desenvolupament econòmic” sobre lideratge i millora de les activitats productives, en què varen participar més de 70 dones dels col•lectius comunitaris. Es va començar l’elaboració participativa del Pla estratègic municipal de gènere amb diferents agents del territori: dirigents d’organitzacions de dones i representants de serveis municipals (Centre de salut, Oficina de desenvolupament econòmic, etc.).

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 21 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.