Bolívia

Enfortiment de l'estratègia de gènere a Pocona

Projecte de continuïtat que vol consolidar l'Oficina municipal de la dona de Pocona, creada en la primera fase del projecte, i contribuir a la solució dels problemes identificats en aquest procés: la limitació de capacitats institucionals del municipi per dur a terme el Pla estratègic municipal de gènere; l’escassa conscienciació de la ciutadania sobre qüestions de gènere; i la manca de capacitat tècnica dels col·lectius públics i privats per complir les lleis i fer efectiu el dret a la igualtat. Les propostes d'acció incideixen en la posada en marxa del Pla estratègic municipal de gènere; l'enfortiment de l'oficina de la dona amb equipament bàsic; el reforç de les capacitats de la corporació municipal per assumir la promoció de l'equitat de gènere i l'increment de la partida pressupostària corresponent; i la sensibilització de diferents col·lectius de Pocona a l'àmbit de la igualtat de gènere, la violència contra les dones, l'autonomia econòmica de les dones i la salut i drets sexuals i reproductius.
 

Seguiment: amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereix a les 48 comunitats que integren el municipi de Pocona, al mes d’agost de 2016 es va adquirir i lliurar a l’Oficina municipal de la dona una motocicleta i dos cascos, així com un projector, per facilitar les tasques de sensibilització. Pel que fa a les activitats per dotar les autoritats polítiques i els funcionaris municipals d’eines per incorporar l’enfocament de gènere a la gestió municipal, es varen dur a terme tres tallers, un per a la corporació municipal (cinc regidors), que es comprometé a executar el Pla estratègic municipal de la dona i enfortir el paper de l’Oficina municipal de la dona; un altre per a l’equip tècnic de l’Oficina; i el darrer per a funcionaris municipals, amb l’assistència de 42 persones, entre els quals també dos regidors. La sessió es va centrar en la importància d’integrar l’enfocament de gènere a les diferents àrees de feina de l’Ajuntament. D’altra banda, es va realitzar un estudi per valorar la viabilitat comercial i tècnica, i la disponibilitat de recursos humans, materials, administratius i financers dels pagesos per impulsar la producció i comercialització de maduixes i de derivats. Es varen celebrar dues trobades amb productors i es va proposar  crear una empresa municipal mixta de transformació de fraules entre l’Ajuntament i les organitzacions de productors. L’Ajuntament es va comprometre a formular un projecte sobre la base dels resultats i presentar-lo a diferents instàncies per aconseguir-ne el finançament. Igualment, es varen impartir tallers sobre la importància d’incorporar l’enfocament de gènere als diversos sectors socials i productius del municipi: associacions de productors, amb especial atenció al sector turístic (23 assistents); docents de diferents centres educatius (63 participants); l’equip tècnic de l’Oficina de la dona i la representant de l’Organització de dones central regional i el policia del sector, sobre les eines per combatre la violència contra les dones; i professionals dels 15 centres de salut sobre l’atenció a víctimes de violència sexual (23 assistents). Finalment, es varen dissenyar materials de comunicació: logotip, rètol, una banderola i fulletons per a  l’Oficina de dona, i es varen difondre les diverses activitats a través de la pàgina web, premsa escrita i xarxes socials.

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.