Bolívia

Promoció de la igualtat de gènere al municipi de Pocona

Projecte de continuïtat per consolidar l'Oficina municipal de la dona de Pocona, creada en la primera fase del projecte, i per contribuir a la solució dels problemes identificats en aquest procés: la limitació de capacitats institucionals del municipi per dur a terme el Pla estratègic municipal de gènere; l’escassa conscienciació de la ciutadania sobre qüestions de gènere; i la manca de capacitat tècnica dels col·lectius públics i privats per complir les lleis i fer efectiu el dret a la igualtat. Les propostes d'acció incideixen en l'enfortiment de l'Oficina de la dona amb equipament bàsic; el reforç de les capacitats de la corporació municipal per assumir la promoció de l'equitat de gènere i l'increment de la partida pressupostària corresponent; i la sensibilització de diferents col·lectius de Pocona a l'àmbit de la igualtat de gènere, la violència contra les dones, l'autonomia econòmica de les dones i la salut i drets sexuals i reproductius.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.