Burkina Faso

Treballam al departament de Tenado des de 2009.

En coordinació amb una ONG de Mallorca, ONG locals i l’ajuntament donam suport a la població local en processos productius, apoderament de les dones, enfortiment municipal i infraestructura pública.

Iniciatives d'emprenedoria de dones

Import

2014

2016

2018

Total

20.000 €

27.263,45 €

  35.010,79 €

82.274,24 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

100%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca

100%

Reforç de capacitats institucionals

Import

2014

2016

2017

Total

7.320,73 €

28.575,99 €

129.120,72 €

165.017,44 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Consell de Mallorca

93%

Ajuntament d'Esporles 6%
Ajuntament de Búger 1%
Ajuntament de Sa Pobla 0,3%

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

69%

Ajuntament d'Esporles 26%
Ajuntament de Búger 5%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca

100%

Suport a serveis socials bàsics: aigua i salut

Import

2018

2019

2020

Total

203.236,60 €

 

 

203.236,60 €

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca 

95,4% 

  

 

Suport a serveis socials bàsics: educació i sanitat

Import

2014

2015

2016

Total

60.730,73 €

124.888,07 € 

48.299,87 €

233.918,67 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

100%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca

86%

Ajuntament d'Esporles 5%
Esporles al món 4%

Govern de les Illes Balears

3%

Ajuntament de Búger 1%
CEIP Aina Moll (Palma) 1%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Govern de les Illes Balears

49%

Consell de Mallorca

45%

Ajuntament de Campanet 3%
Ajuntament de Maria de la Salut 2%
Ajuntament d'Andratx 0,6%
Ajuntament de Búger 0,4%