Burkina Faso

Formació de tècnics municipals i autoritats locals de Tenado

El projecte vol contribuir a reduir les mancances de l'Ajuntament de Tenado, que va néixer el 2006 i ha de fer front a nombroses necessitats de desenvolupament local i d'enfortiment de la governabilitat i la participació comunitària. El municipi compta amb prop de 47.000 habitants, repartits en 18 poblats. Els membres de l'ajuntament no disposen encara de totes les competències per poder dur a terme les seves tasques de forma eficaç. Per això es preveu el desenvolupament de tres accions formatives sobre els següents temes: 1) Accés a la informàtica per a un mínim de 15 participants entre membres del consistori i funcionaris de l'àrea administrativa; 2) Prevenció i gestió de conflictes, adreçada als 74 membres del comitè municipal de desenvolupament i de la comissió municipal de conciliació de les propietats de les terres; i 3) Tècniques de lideratge comunitari per a membres del consistori i personal administratiu de l'ajuntament.  

Seguiment:
Aquest projecte s’hauria d’haver dut a terme durant l’any 2015, però a causa de la inestabilitat política del país pel cop d’estat fallit i l’ajornament de les eleccions, se’n va suspendre l’execució fins al darrer trimestre de 2016. En primer lloc es va celebrar una reunió amb el batle per coordinar les activitats i amb els formadors dels mòduls d’informàtica i de gestió de conflictes per acordar-ne els continguts, així com per establir el calendari. A finals de novembre i principis de desembre de 2016 va tenir lloc el curs d’informàtica al qual assistiren 10 tècnics municipals, en què s’impartiren continguts bàsics de Word i Excel aplicats a la gestió municipal. A principis de desembre també es va impartir el taller sobre lideratge comunitari per a 38 regidors i 15 tècnics municipals, que valoraren molt positivament la formació rebuda. La formació dels regidors municipals i dels membres del comitè municipal de desenvolupament i dels comitès de concertació territorial sobre gestió de conflictes va tenir lloc al mes de març de 2017 i hi participaren 74 persones, que reberen coneixements teòrics i pràctics per promoure la pau i la cohesió social a través d’una bona gestió dels conflictes que puguin sorgir en els respectius poblats. Els participants es varen mostrar molt satisfets.

            

 

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 7 320,78 €

Entitats executores

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.