Burkina Faso

Reconstrucció d'un embassament d'aigua a Tenado

L'economia de Tenado, com a la resta del país, es basa principalment sobre l'agricultura i la ramaderia, però una pluviositat cada cop més irregular i insuficient en limita molt la productivitat. El municipi de Tenado, que agrupa 18 nuclis amb prop de 47.000 habitants, disposa de sis embassaments d’aigua poc profunda, habilitats per al cultiu d'arròs només durant el període de pluges. També hi ha un embassament de poca profunditat construït el 1973, que està pràcticament destruït, i que segons un estudi realitzat el 2016, finançat pel Fons Mallorquí, permetria la recuperació de les capes freàtiques i, per tant, disposar d'aigua durant tot l'any. El projecte proposa la rehabilitació de l’embassament. D'aquesta manera es podria conrear arròs i incrementar la producció d'hortalisses, que ara és insuficient. Igualment s'hi podrien dur a terme activitats de pesca, afavoriria la fabricació de blocs de construcció i la reactivació de la ramaderia, de manera que es dinamitzaria l'economia del municipi. Alhora, el dic facilitaria la mobilitat dins de la població. Es calcula que se'n beneficiarien directament 3.500 persones.

Seguiment:

Al finals del mes de març de 2017 es varen establir els terminis per a l’execució de les obres amb l’empresa constructora, que s’iniciaren el 6 d’abril i finalitzaren el 31 de juliol. Les intervencions es varen dur a terme de forma simultània, per permetre l’ús de la infraestructura el mateix 2017. Es va reconstruir la presa, l’abocador de l’embassament i es va començar el raspat del fons, per treure’n l’arena acumulada, operació que no es va poder acabar fins al mes de febrer de 2018, perquè a partir del mes d’agost les pluges torrencials varen omplir l’embassament i varen començar les activitats de conreu, ramaderia, fabricació de blocs de construcció i pesca, accessibles a tothom de forma gratuïta. Els beneficiaris varen col·laborar fent-se càrrec de l’allotjament dels operaris que realitzaren les obres. D’altra banda, es varen contractar els serveis d’un inspector extern a l’empresa constructora, per garantir una supervisió independent de les intervencions. Durant l’execució de les obres es varen dur a terme diverses reunions amb la població beneficiària i amb els serveis tècnics hidràulics i agrícoles municipals, tant per sensibilitzar els beneficiaris sobre la importància d’implicar-s’hi, com per debatre i intercanviar propostes sobre el futur comitè encarregat de la gestió de l’embassament. El comitè de gestió es va constituir al mes de gener. L’accés a l’aigua per al conjunt de la població ha generat un augment de les activitats econòmiques noves, com ara la pesca, la fabricació de maons i la ramaderia. Igualment, la presa rehabilitada facilita la mobilitat entre els nuclis urbans de Ténado, així com als municipis de Balélédo, Doudou i Tio, que transiten per la zona per accedir als grans eixos de comunicació. Finalment, l’embassament ha esdevingut una zona d’oci molt preuada pels infants de Ténado, que hi neden i juguen.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 70 168,45 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.