Burkina Faso

Millora de les infraestructures sanitàries de Ténado

La comarca de Tenado, que agrupa 18 municipis amb prop de 47.000 habitants, disposa d'un centre de salut i set dispensaris a les comunitats de Doudou, Tiogo, Tialgo, Bavila, Poun, Batondo i Koukouldi. Tanmateix algunes d'aquestes infraestructures sanitàries no tenen capacitat per atendre la demanda d'atenció sanitària de la població local. Concretament, el centre de salut de Ténado té unes infraestructures envellides que inclouen la unitat de medecina, la de maternitat i la seu de la gestió administrativa. Però no disposa de laboratori clínic, de manera que els malalts es veuen obligats a desplaçar-se més de 40km perquè els efectuïn proves analítiques bàsiques i sovint no hi arriben. D'altra banda, en no disposar de cuina, no es pot oferir menjar als malalts hospitalitzats, especialment les mares i infants amb malnutrició severa. L'equip directiu té provisió d'aliments, però no disposa d’un espai adaptat per cuinar ni el material necessari per garantir una bona higiene i la regularitat en la confecció dels àpats. Igualment, el deteriorament del paviment de la unitat de maternitat de Ténado i la manca de latrines i dutxes a la maternitat de Koukouldi fa que les dones i els nounats estiguin exposats a  focus d’infecció quan assisteixen a aquests centres sanitaris. Finalment, l'absència o mal estat del material tècnic dificulten una bona prestació sanitària. El projecte proposa millorar l'assistència sanitària mitjançant la construcció d'un laboratori i una cuina al centre sanitari i la reparació del terra de la maternitat de Ténado; la instal·lació de latrines i dutxes a la maternitat de Koukouldi; així com la dotació d'equipament tècnic (tensiòmetres, estetoscopis, otoscopis, bàscules, termòmetres, lliteres, cadires, etc). 

Estat: En curs
Aportació del Fons: 106 811,82 €

Entitats executores

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.