Burkina Faso

Construcció de la maternitat de Koukouldi a Tenado

La comarca de Tenado, que agrupa 18 municipis amb prop de 47.000 habitants, disposa d' un centre de salut i set dispensaris a les comunitats de Doudou, Tiogo, Bavila, Poun, Batondo i Koukouldi. Tanmateix algunes d'aquestes infraestructures sanitàries no tenen capacitat per atendre la demanda d'atenció sanitària de la població local. Concretament, el dispensari de Koukouldi assumeix les funcions de maternitat tot i no disposar de les instal·lacions adequades ni d'espai suficient per a l'elevat nombre d'usuaris que li corresponen, de manera que sovint les dones que han infantat comparteixen habitacions amb malats infecciosos. Actualment s'hi atenen prop de 40 parts mensuals. El projecte proposa millorar l'assistència sanitària materna i infantil amb la construcció d'una maternitat a Koukouldi, que permetria atendre fins a 80 parts mensuals en condicions apropiades. Alhora, es podrien dur a terme campanyes de sensibilització sobre salut reproductiva i prevenció de malalties.

Seguiment:

En primer lloc es varen celebrar reunions amb els diferents estaments  beneficiaris per informar dels avantatges del projecte i fer efectius els compromisos de cadascun. En aquest sentit, es comptà amb el suport de l'Ajuntament i el responsable del districte sanitari va garantir la provisió de l'equipament, així com del personal necessari per al bon funcionament de la maternitat. Igualment, la població es va comprometre a contribuir al manteniment del centre. Les obres varen començar al mes de juliol de 2016 i finalitzaren al mes de novembre. Durant aquest període el coordinador del projecte va efectuar diverses visites per fer-ne el seguiment i assegurar-ne la realització adequada. El 17 de desembre es va celebrar l'acte d'inauguració organitzat per la població. Posteriorment varen tenir lloc les reunions previstes amb el comitè de gestió del centre i les autoritats locals per garantir que se'n faci un bon ús i manteniment.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 48 299,87 €

Entitats executores

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.