Burkina Faso

Construcció de l'institut d'educació secundària a Batondo (2a fase)

L'objectiu global del programa és cobrir la demanda de matrícula de secundària del municipi de Tenado en un període de tres anys. Aquest projecte és una de les prioritats tant del Pla estratègic municipal com de les demandes manifestades per la població. El problema de matrícula és important, ja que dels alumnes que finalitzen la primària a les 14 escoles de Tenado només el 40% té plaça per cursar la secundària i les classes tenen entre 80 i 100 alumnes. Per això el programa preveu la construcció d'un institut de secundaria al poblat de Batondo. A la primera fase es va dur a terme la construcció d'una aula, l'edifici administratiu i un bany amb dues latrines. A la segona fase es preveu la construcció de set aules més, un magatzem, un bany amb sis latrines i dos banys amb dues latrines cadascun, un pou, així com l'adquisició de mobiliari per a una aula. Un cop finalitzada construcció, l'institut acollirà prop de 600 estudiants. L'Ajuntament de Tenado aportarà el mobiliari i el Ministeri d'Educació es farà càrrec del personal. Igualment, l'Ajuntament ha demanat la col·laboració de les escoles de primària i la comunitat educativa perquè facin aportacions per a construccions extraordinàries com el menjador, la caseta del guarda i el tancament del recinte.

Seguiment:

Entre el juny de 2015 i el juny de 2016 s’han dut a terme les obres de construcció de set aules, el magatzem, el pou i les latrines de l’Institut de Batondo. També es varen equipar dues aules amb mobiliari escolar, l’Ajuntament de Tenado va dotar les sis aules restants, tal com estava previst. Al gener de 2016 es va realitzar la instal·lació elèctrica de l’edifici administratiu mitjançant plaques solars, la qual cosa permet el funcionament d’un ordinador i facilita la tasca de gestió del centre. L’Institut ha aconseguit igualment una impressora i fotocopiadora, i ofereix un servei de fotocòpies que li reporta uns petits ingressos. El desenvolupament de les obres ha estat supervisat pel president de Pa i mel- Burkina, la qual cosa ha permès que es complissin els terminis sense incidències i que les obres no afectessin el bon funcionament del curs escolar. La coordinació entre l’Ajuntament, el Ministeri d’Educació i els centres d’educació primària va ser fluïda i satisfactòria. L’Ajuntament ha complert el compromís d’equipar les aules que li corresponien. Actualment el centre està acabat i totes les aules estan en funcionament. Hi ha 542 alumnes matriculats.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 124 888,07 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.