Burkina Faso

Construcció d'un institut d'educació secundària a Batondo

L' objectiu global del programa és cobrir la demanda de matrícula d’educació secundària del municipi de Tenado en un període de 3 anys. Aquest projecte és una de les prioritats tant del Pla estratègic municipal com de les demandes de la població. Actualment hi ha un problema important de matrícula, ja que dels alumnes que finalitzen l'educació primària a les 14 escoles de Tenado, només el 40% té plaça per cursar l'educació secundària i les classes tenen entre 80 i 100 alumnes. Per això, el programa preveu la construcció d'un institut de secundària al poblat de Batondo. En la primera fase es construirà una aula, l'edifici administratiu i un bany amb dues latrines. A les fases posteriors s'hi afegiran set aules més, un magatzem, dos banys amb dues latrines i un amb sis latrines, i es comprarà el mobiliari d'una de les aules. Un cop finalitzada la construcció, l'institut donarà cobertura a prop de 600 estudiants. A la primera fase se'n beneficiaran entre 100 i 150 alumnes. L'ajuntament de Tenado aportarà el mobiliari i el ministeri d'educació es farà càrrec del personal. Igualment, l'ajuntament ha demanat col·laboració a les escoles de primària i a la comunitat educativa perquè facin aportacions per a construccions extraordinàries com el menjador, la caseta del guarda i el tancament del recinte.
Seguiment:
El projecte es va iniciar just després de ser aprovat atesa la urgència plantejada tant per l’Ajuntament de Tenado i l’associació de pares i mares com pel Ministeri d’Educació. La construcció dels espais previstos, una aula, un edifici administratiu i un bany amb dues latrines, es va gestionar a través de Pa i mel-Burkina, associació que va contractar el constructor i supervisar les obres. Al final es varen poder construir dues aules, en comptes d’una, gràcies a la col·laboració de la comunitat educativa de les escoles de primària, així que van poder començar el curs més alumnes dels previstos, 114 en total (71 nins i 43 nines). El mobiliari va ser adquirit per l’Ajuntament de Tenado, mentre que el Ministeri d’Educació s’encarregà del personal docent i la matriculació. El projecte ha comptat en tot moment amb la participació de totes les parts implicades: l’associació de pares i mares, l’Ajuntament, el Ministeri i la comunitat educativa de les escoles de primària.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 730,73 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.