Colòmbia

Enfortiment de la governabilitat als municipis del Páramo de Santurbán II

El projecte és la segona fase d'un programa de tres anys que té com a objectius enfortir la governabilitat,  generar alternatives i opcions de vida a les comunitats del Páramo de Santurbán, i  estimular la protecció dels ecosistemes estratègics i el subministrament de béns i serveis ambientals per al desenvolupament sostenible de la regió. Després d'haver elaborat un pla de desenvolupament comunitari i sostenible durant la primera fase del projecte, es duran a terme algunes de les actuacions consensuades amb la població dels sis municipis del Páramo que conformen l'Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (ASOMUNSANTURBAN).

Seguiment:

Atès que la gerència de l’ASOMUSANTURBAN va ser assumida per una persona afí a l’empresa multinacional minera i defensora de la mineria a la regió, es va haver d’enfocar la feina amb les administracions municipals directament, per separat, per reforçar els respectius plans de desenvolupament municipal. Es va fer feina amb els batles i les organitzacions camperoles per poder dur a terme les prioritats establertes als plans de desenvolupament. Es va impulsar la política pública de turisme de Vetas, amb sis sessions de formació; i es varen promoure les polítiques públicquesde turisme i de gènere i equitat a Charta. També es varen fomentar trobades de dirigents camperols de la província, perquè es coordinassin i es varen organitzar 10 trobades per enfortir el lideratge de les dones pageses de Charta, Tona, Suratá i Matanza. D’altra banda, es va dur a terme una feina permanent de recerca de recursos i establiment de convenis amb diferents instirucions acadèmiques i de cooperació. També es varen dur a terme intervencions per millorar els serveis col•lectius de la població: a Charta es varen construir quatre aqüeductes que beneficien 130 famílies i cinc centres educatius. Es va impulsar el desenvolupament dle pla d’ecoturisme concertat, amb l’elaboració d’un pla de productes turístics acompanyat d’una estratègia de comercialització i màrqueting associada, a través de tallers en què participaren 12 delegats dels consells municipals de turisme de quatre municipis. Paral•lelament, es varen dur a terme diagnòstics de12 camins de Charta, Vetas i Suratá i se’n triaren dos a Vetas, un a Charta i un altre a Suratá, que es varen dotar de senyalització i es varen rehabilitar. També es varen impartir diversos tallers per enfortir les alternatives per al desenvolupament sostenible, dos sobre salut i agroecologia, amb 95 participants. Es va celebrar igualment la promera trobada nacional de mercats ecològics, al qual assistiren 110 productors de 12 departaments i representants de set universitats involucrades en l’agricultura ecològica, així com plataformes nacionals. Es varen realitzar també activitats per enfortir el mercat de productes ecològics de Bucaramanga, a l’àmbit de la divulgació i promoció. Complementàriament es varen impulsar 18 jornades de seguiment d ela producció ecològica de famílies camperoles dels municipis de Charta, Matanza, Suratá i Tona.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 45 000,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.