Colòmbia

Suport als plans de desenvolupament del Páramo de Santurbán

El projecte constitueix la darrera fase d'un programa per  enfortir la governabilitat, generar alternatives i opcions de vida a les comunitats del Páramo de Santurbán, i estimular la protecció dels ecosistemes estratègics i el subministrament de béns i serveis ambientals per al desenvolupament sostenible de la regió. Es preveu dur a terme algunes de les actuacions consensuades amb la població dels sis municipis del Páramo que integren l'Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (AMPSA), que inclouen l'enfortiment de les administracions locals a l'àmbit del turisme sostenible; l'articulació dels Consells municipals de turisme amb institucions i sectors productius; la formació per als prestadors de serveis turístics; l’aportació de materials per adequar i senyalitzar itineraris turístics; i l’enfortiment de les organitzacions comunitàries i camperoles de la zona.

Seguiment:

Es va donar suport a la formulació de la política pública de turisme sostenible al municipi de Vetas. A l’àmbit de la millora d’equipaments i serveis públics de suport al desenvolupament del turisme sostenible, es va fer feina per resoldre problemes relacionats amb l’ús del sòl, especialment tràmits burocràtics per sol•licitar permisos d’obres d’instal•lacions turístiques. També es varen millorar quatre senders turístics al municipi de Vetas, es varen impartir tallers de formació per als guies turístics i s’elaborà un pla de gestió. Es varen rehabilitar tres aqüeductes comunitaris, dos a Suratá i un a Matanza, que permeten que 109 famílies i tres centres educatius hagin millorat l’accés i la qualitat de l’aigua potable. Les administracions locals aportaren el transport per als materials i la maquinària. Les famílies contribuïren amb la mà d’obra. També s’hi va incloure el suport i enfortiment de 12 juntes comunals per a la gestió comunitària de l’aigua. Es va celebrar una trobada de juntes d’acció comunal i juntes d’aigua per intercanviar experiències sobre gestió de l’aigua. D’altra banda, es va millorar el menjador escolar de l’escola Lizcaíno Flórez de Matanza, en coordinació amb l’associació de dones pageses i la junta de pares del centre. Se’n beneficiaren 150 alumnes d’educació secundària. Igualment, a Charta es va posar en funcionament un hort per al menjador escolar de l’institut tècnic agropecuari, que acull 230 estudiants. Al municipi de Charta es va promoure la formulació del pla sectorial de turisme amb els integrants del consell municipal de turisme, que varen elaborar la revista Charta Natural. A Tona es va participar en la formulació del pla de desenvolupament turístic del municipi. En tots tres municipis es va elaborar el pla sectorial de desenvolupament de turisme, amb els integrants dels respectius consells de turisme, que va ser acceptat i aprovat per les administracions municipals. També es va formular la política pública de gènere al municipi de Charta, amb la participació de l’associació de dones camperoles. Es varen dur a terme unes jornades de sensibilització amb les organitzacions de pageses i es varen celebrar diverses trobades d’intercanvi amb organitzacions socials i camperoles del Páramo de Santurbán, un festival internacional de la caricatura, es va donar suport al Festival de sabores y saberes de Charta. D’altra banda, es va impartir un taller sobre turisme sostenible i comunitari per a estudiants de les escoles rurals de Matanza, Charta i Tona, ressaltant el valor del Páramo com a llegat i identitat del departament.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 627,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.