Emergència

Ajut a damnificats per l'huracà Matthew a Les Cayes (Haití)

La població de Les Cayes, a la zona sud-oest d'Haití, va ser una de les més afectades pel pas de l'huracà Matthew l'octubre passat. Prop del 78% dels habitatges va ser arrasat pel vent i negat per la pluja i el 65% dels 400 morts reconeguts oficialment pertanyen a aquesta regió. El projecte  vol atendre de forma puntual una escola i 150 famílies damnificades, majoritàriament monoparentals, amb aliments, material escolar bàsic i reparació d'infraestructures. L'escola Marie Immaculée, fundada el 1995 per iniciativa d'un grup de mestres de la localitat, s'ha convertit en un centre d'acolliment per a 23 famílies que ho han perdut tot, malgrat que gran part de la teulada de planxes de zenc es va ensorrar. Un grup format per vuit mestres, 10 pares, tres monges dominiques i cinc voluntaris francesos hi han organitzat un centre d'atenció primària i intenten coordinar les accions de desenrunament, organització de la població, i ajut alimentari i sanitari. S'hi han identificat 150 famílies, el 75% de les quals tenen vinculació amb el centre educatiu, que viuen en tendes de campanya enmig del fang i la runa, sense accés a aigua potable, aliments ni medicaments. Es preveu proporcionar ajut alimentari de forma comunitària a  aquestes famílies durant un mes, perquè puguin reconstruir els seus habitatges mitjançant materials oferts per una organització holandesa, així com tractaments preventius per al còlera; reparar la teulada de l'escola i dotar de materials escolars bàsics a 250 alumnes perquè puguin continuar els estudis. Les classes es reprendran en dos mesos a les cinc aules que es troben en més bones condicions.

Seguiment:
Es varen celebrar reunions de coordinació dels voluntaris, inclosos els docents i els pares d’alumnes de l’escola, per establir el calendari i el modus operandi per a la compra i trasllat dels materials, l’elaboració dels àpats i les reparacions de l’escola. La població es va repartir en 10 zones que incloïen entre 12 i 15 famílies, ateses cadascuna per dos voluntaris En primer lloc es varen adquirir els materials necessaris per refer la teulada de l’escola, i a finals de desembre es dugueren a terme les obres. A principis de gener ja s’hi varen poder instal•lar les 45 famílies que havien quedat a la intempèrie i que hi restaren fins al 28 de febrer. Igualment, es compraren els medicaments i productes de desinfecció sota la supervisió d’un metge del dispensari de La Plaine, per prevenir els brots de malalties infeccioses: la distribució es dugué a terme en dos terminis: a finals de desembre i a finals de febrer, mitjançant un formulari de control. Els aliments també es varen adquirir en dues tandes i foren emmagatzemats en dues cambres amb pany de l’escola, per evitar saquejos. En principi s'havia previst repartir els àpats ja elaborats, però davant del caos que es produí els dos primers dies de repartiment, es va decidir preparar lots d’aliments en quantitats proporcionals als membres de cada família, que es distribuïren setmanalment durant sis setmanes. D’altra banda, es varen incorporar com a beneficiaris d’aliments i productes de neteja 20 famílies allunyades del nucli on s’estava prestant atenció que vivien en situació d’abandonament. Un cop les famílies allotjades a l'escola retornaren a ca seva, la directora del centre educatiu convocà els alumnes que pertanyien a les famílies damnificades per donar-los el material escolar: cada alumne va rebre tres quaderns, dos llapis, una goma desborrar, un diccionari i una petita enciclopèdia. Mancaren 55 alumnes, els tutors dels quals es feren responsables de lliurar-los el material quan s'incorporassin a l'escola o bé d'adjudicar-los a altres alumnes que en tenguessin necessitat.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 154,00 €

Entitats executores

Mallorca Amiga

Mallorca Amiga és una associació mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius la promoció social i econòmica de la dona, i el desenvolupament i la sensibilització en els països del Nord i del Sud del món.

Congregación de Hermanas Dominicas de la Presentación

És una congregació religiosa equatoriana sense ànim de lucre, que té com a objectius l'apoderament de les dones camperoles i l'atenció sanitària a la població més desfavorida.