Emergència

Mitigació dels danys causats per les gelades a Canas (Perú)

Als mesos de maig i juny de 2016 les zones andines més altes del departament del Cusco varen patir gelades molt fortes, que assoliren els 22 graus sota zero. Aquest fenomen va afectar greument la població local, en un territori poc accessible i ja afectat per la sequera: va causar la pèrdua de la producció agrícola i la mort del bestiar, i va provocar malalties respiratòries i desnutrició. El govern peruà va declarar l’estat d’emergència el 20 de maig i l’amplià a 60 dies més el 28 de juliol. El projecte pretén cobrir les necessitats de la població amb roba d’abric per als infants, complements vitamínics i medicaments bàsics, així com el suport a la cria de gallines i al cultiu d’hortalisses per complementar la nutrició infantil, i tractaments veterinaris. El projecte preveu beneficiar directament 300 infants menors de 3 anys, 600 nins de 3 a 5 anys, 500 famílies i 2.500 animals, fonamentalment llames i alpaques.

Seguiment:
En primer lloc es va dur a terme la selecció i formació del personal tècnic que havia de participar en l’execució de les activitats previstes. Igualment varen tenir lloc diverses reunions de coordinació amb els batles,  funcionaris de l’àrea social i tècnics dels ajuntaments; amb els centres de salut, organitzacions de dones i centres educatius per planificar les activitats previstes. A través dels 67 centres educatius de la zona i es lliuraren 800 granotes de roba polar a infants de 3 a 5 anys que hi assistien habitualment. Igualment, es varen identificar els infants menors de tres anys amb baix pes, i les dones embarassades de menys de 4 mesos per lliurar-los complements vitamínics per reforçar-ne les defenses contra la grip i la pneumònia: se’n beneficiaren 300 infants menors de cinc anys i 100 embarassades. També es varen posar en marxa granges de cria de gallines i horts familiars per complementar l’alimentació dels infants, en col•laboració amb les associacions de dones. Se’n beneficiaren 600 famílies, 100 més de les previstes. Cada família va rebre dues gallines i 15g de llavors de ceba, lletuga, pastanaga i remolatxa. Paral•lelament es va impulsar un pla de seguretat alimentària per a infants menors de cinc anys. Els batles es varen comprometre a fer el seguiment dels programes de cria de gallines i producció d’hortalisses, amb assessorament tècnic; i a gestionar davant del govern peruà l’ampliació del programa de suport a l’alimentació d’infants d’educació preescolar i primària, i la reforestació de les praderes amb varietats autòctones i protecció de  determinades àrees per propiciar la repoblació. També es varen establir farmacioles comunitàries, supervisades per les organitzacions de dones, en què es lliuren medicaments a preu de cost. Se’n beneficien 853 famílies de 18 comunitats. A l’àmbit de la ramaderia, es va dissenyar un pla de tractament contra paràsits i complements vitamínics per a 2.500 alpaques en 12 comunitats camperoles. Amb les organitzacions de dones es va planificar proporcionar tractament als animals de baix pes i malalts per facilitar-ne la recuperació. Es varen subministrar tractaments antiparasitaris, minerals i vitamines. Se’n beneficiares 12 empreses regentades per dones, que es comprometeren a destinar una part dels ingressos a tractar els animals que no varen poder rebre els medicaments.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

Associació Família i Societat (AFIS)

Associació que té entre els seus objectius desenvolupar projectes per reforçar els sistemes educatius i de salut, sobretot pel que fa a l'atenció en zones urbanes pobres y en zones rurals habitades per població indígena que viu en situació de pobresa.

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.