Emergència

Suport a la gestió de l'acolliment i l'atenció sanitària a la població siriana refugiada a Quios

Des de principis de 2015, han arribat a l’illa de Quios des de Turquia 140.000 refugiats, majoritàriament sirians, la qual cosa situa l’illa en segon lloc quant a nombre d’arribades, després de Lesbos. A Quios hi ha 19 grups de voluntaris, entre ONG gregues i internacionals, així com administracions nacionals i de la Unió Europea, que realitzen diferents serveis i funcions humanitàries per proporcionar millors condicions de vida als refugiats durant la seva estada, que acostuma a oscil·lar entre 24 i 72 hores. L'Ajuntament de Quios té un paper fonamental en la gestió de la crisi dels refugiats, ja que s'ha vist obligat a destinar recursos econòmics ordinaris i recursos humans per fer front a l'acolliment dels refugiats i resoldre nombrosos problemes; assignar espais públics i adquirir terrenys per a la ubicació dels camps d'acolliment; assumir la distribució de l'ajut humanitari i la coordinació entre institucions, organismes i ONG locals, nacionals i internacionals; fer front a l'increment de residus sòlids, etc. Davant d'aquesta situació, es proposa donar suport a l'Ajuntament en tres àmbits: atenció sanitària, manteniment dels campaments d'acolliment i gestió dels residus sòlids.

Seguiment:
Un cop efectuada la transferència del finançament aprovat el 15 d'abril, l’Ajuntament de Quios va contractar  dues persones que estan treballant en el manteniment del campament de Souda. Igualment, es va obrir el procés públic per a l’adquisició del material sanitari i es disposa dels pressupostos per a la licitació: abans de final de mes s’efectuarà la compra.  Finalment, s’està elaborant el plec per a l’adquisició de la màquina excavadora, que en representar una despesa més elevada comporta tràmits burocràtics més llargs. Es preveu que aquestes gestions s’acabin en el termini de dos mesos.
 

                                                                                                         

 

Estat: En curs
Aportació del Fons: 88 000,00 €

Entitats executores

Ajuntament de Quios

L’illa de Quios té 53.000 habitants, repartits en 62 petits pobles, que depenen d'una sola administració local: l'Ajuntament de Quios. L’Ajuntament intenta oferir serveis de qualitat i respondre a les demandes i reptes de l’illa, i dóna prioritat a garantir el desenvolupament cultural, econòmic i social compromès amb la protecció del medi ambient.