Emergència

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica per a dones refugiades pel conflicte a Síria

El projecte pretén cobrir les necessitats d’assistència obstètrica i ginecològica de dones sirianes i palestines refugiades al Líban arran de la guerra que pateix Síria. El conflicte iniciat el 2011 ha generat el desplaçament de milions de persones cap a països veïns com és el cas del Líban, que acull 1.300.000 refugiats. L’assistència a les dones en el part és una de les demandes sanitàries que fa l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Es preveu que les intervencions es realitzin en cinc hospitals del Líban gestionats per la Mitja Lluna Roja (a Safad, Haifa, Nasra, Al Hamshari i Balsan). Cal destacar que al Líban s’ha de fer front al copagament de l’assistència sanitària, la qual cosa suposa que milers de persones no tenguin accés a l’atenció sanitària. El projecte cobrirà el pagament dels parts de 36 dones durant un període aproximat de dotze mesos.

Seguiment:

En els quatre mesos d’execució del projecte han estat ateses 33 dones en els cinc hospitals gestionats per la Mitja Lluna Roja Palestina al Líban (Safad, Nesra, Haifa, Al Hamshari i Balsam), totes amb parts vaginals. No s’han pogut cobrir els 36 parts inicialment previstos perquè l’import del copagament ha estat més elevat del cost establert quan es va formular el projecte. En tots els casos atesos s’ha garantit la qualitat i seguretat tant de les mares com dels nadons. Les beneficiàries de la intervenció han estat principalment dones en situació de vulnerabilitat sirianes, palestines, sírio-palestines i de les poblacions d’acolliment afectades pel conflicte de Síria. La selecció de les beneficiàries es du a terme a través d’entrevistes amb una treballadora social i visites a domicili per verificar les informacions recollides. Així s’elabora l’estudi social que es complementa amb una revisió mèdica, tot i que algunes pacients arriben per coordinació amb altres entitats que fan feina a la mateixa àrea i sector (UNRWA, ACNUR i Metges sense Fronteres). Cada centre hospitalari revisa els casos presentats i un comitè central valora els pagaments. La cobertura d’aquests casos inclou tant la intervenció com el tractament i estada a l’hospital (un dia per a parts vaginals).La major part de les dones beneficiàries es troben entre els 21 i els 30 anys i la meitat viu en situacions precàries d’habitatge. Les enquestes de satisfacció realitzades valoren com a bona la atenció rebuda en prop del 90% de casos.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 15 000,00 €

Entitats executores

Creu Roja Espanyola - Illes Balears

La Creu Roja és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà arreu del món.

Mitja Lluna Roja Palestina

La Mitja Lluna Roja Palestina és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà en els territoris palestins i els països veïns.