Emergència

Ajut humanitari per a famílies de La Arena afectades per inundacions (Perú)

Les fortes pluges que afecten el nord del Perú des del mes de gener, que s'han intensificat al març, han provocat inundacions a la regió de Piura, amb la crescuda del riu i el desbordament de canalitzacions de reg. A la zona rural del districte de La Arena hi ha 128 cases ensorrades i 2.000 habitatges afectats, per manca de serveis bàsics de desguàs. D'altra banda, els ajuntaments no disposen de recursos per drenar les aigües estancades, que s'han convertit en focus de malalties gastrointestinals –sobretot per a la població infantil-, respiratòries, dèrmiques i epidèmiques (còlera i dengue). El projecte proposa proporcionar a 500 famílies cobertes per al sostre i sacs per protegir les parets i portes, i dotar quatre ajuntaments de petites comunitats rurals amb motobombes per drenar l'aigua embassada i evitar la propagació de malalties.

Seguiment:

En primer lloc es va celebrar una reunió amb els batles dels ajuntaments dels poblats de Villa Casagrande, Villa Chatito, Villa Vichayal i Loma Negra, les organitzacions de dones i REDES Perú per seleccionar les famílies beneficiàries, sobre la base dels documents emesos pel Centre d’operacions d’emergència regional. Es va donar prioritat a les famílies d’escassos recursos econòmics i amb l’habitatge completament afectat i/o construït amb materials poc resistents. Es varen demanar pressupostos per a l’adquisició de les cobertes i les motobombes en empreses locals, però atès que l’escassetat causada per l’alta demanda i la dificultat d’abastiment pel deteriorament de les carreteres varen fer que pujassin molt els preus i els terminis de lliurament, es varen comprar a una empresa de Lima, que els entregà en 20 dies.Quant als sacs de jute, d’una banda per la manca d’estoc de les empreses consultades i el mal estat de les carreteres, de l’altra, per l’inici de la propagació del dengue, es va decidir, amb l’autorització del Fons Mallorquí, substituir-los per mosquiteres, que varen ser adquirides directament a Lima. Un cop rebuts els equipaments, es varen lliurar tres xapes per família en comptes de quatre per poder beneficiar més famílies. D’una banda els batles varen distribuir les xapes a 400 famílies empadronades a Vichayal (133), Casagrande (200)  i Loma Negra (67). Es va decidir no incloure el poblat de Villa Chatito, perquè havia estat atès per altres ONG. De l’altra, Redes Perú va lliurar-les a 236 sòcies de les organitzacions de dones que estaven empadronades en aquests poblats, de manera que les famílies beneficiàries foren 636, en comptes de les 500 previstes inicialment. Amb relació a les mosquiteres, es va decidir distribuir-les entre famílies que no havien rebut les cobertes, perquè el nombre de damnificats era molt elevat. Es va donar prioritat a famílies amb infants menors de 10 anys, persones majors o dones embarassades. Tant els batles com les famílies varen manifestar-se d’acord. Se’n lliuraren 450. El personal de Redes Perú va assessorar les famílies tant en la instal•lació de les xapes com de les mosquiteres. Finalment, es va lliurar una motobomba a cadascun dels quatre batles dels poblats beneficiaris, que agraïren la cessió, perquè els seran útils també per a situacions futures i aportaren el combustible. L’equip de Redes Perú va coordinar amb els ajuntaments el drenatge dels possibles focus de propagació del dengue, especialment llacunes i basses situades a prop dels habitatges. També es va donar prioritat a les cases inundades i es planificà el drenatge de les infraestructures socials negades.

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 27 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.