Emergència

Ajut humanitari per als refugiats i desplaçats de la regió de Diffa (Níger)

Des de la declaració de l'estat d'emergència al nord de Nigèria el maig de 2013 i el primer atac de Boko Haram al Níger el febrer de 2015, milers d epersones s'han desplaçat a la regió de Diffa, al sud-est del país. Segons dades de les Nacions Unides, 300.000 persones hi viuen en refugis improvisats, en campaments o amb la comunitat local; i més de 326.000 persones es troben en situació de vulnerabilitat extrema i necessiten protecció. La proposta presentada forma part d'un projecte molt més ampli emmarcat en l'estratègia i plans de resposta humanitària a la regió de Diffa, dissenyada per les agències de Naciona Unides en coordinació amb el Dispositiu nacional de prevenció i gestió de crisis alimentàries del govern del Níger. El programa cobreix tres eixos d'intervenció: la cobertura de les necessitats vitals bàsiques; l'accés a serveis sanitaris específics i a béns bàsics per a dones embarassades; i el tractament de la desnutrició i suport psicosocial per a infants. El porjecte s'inclou en la línia de protecció del dret a la vida digna i preveu cobrir les necessitats alimentàries  de 400 famílies (2.800 persones) durant 15 dies, mitjançant l'adquisició i lliurament  de lots de queviures bàsics (arròs, oli, pèsol d'ull negre, sucre i sal). 

Seguiment:

En primer lloc es varen mantenir reunions periòdiques amb representants dels diferents agents humanitaris presents a la regió de Diffa per coordinar les accions. En aquestes reunions el programa de DIKO va tenir molt bona acollida i es va manifestar la total disposició de col•laboració i suport mutu. Durant els mesos de desembre a gener es varen patir incidents greus de seguretat a la regió, que varen  endarrerir l'execució de les activitats. Es varen demanar pressupostos per a la provisió de queviures i es va seleccionar una empresa de Niamey amb la millor relació qualitat/preu. Al mes de març es va celebrar una reunió amb la Direcció Regional del Pla d’Acció Humanitari i la Direcció Departamental d’Agricultura de la regió de Diffa per coordinar la identificació de la població beneficiària. Seguint les indicacions de la Direcció d’Acció Humanitària, se seleccionaren 114 famílies víctimes d’un incendi a la zona de Bouduori; 225 famílies amb necessitats especials del campament de refugiats de Sayam Forage; i 61 famílies de la zona de Garin Wanzam Dagaya. Les llistes de beneficiaris varen ser verificades i validades pels comitès centrals de refugiats i els comitès de queixes, integrats per representants de la població. Es varen adquirir 10.000kg d’arròs; 800l d’oli; 2.000kg de sal, sucre i fesols respectivament. Per evitar problemes d’emmagatzemament i robatoris, els aliments es varen transportar des del lloc de compra fins al de distribució el dia mateix del lliurament i es va contractar un servei de custòdia per garantir la seguretat durant el trajecte per la regió de Diffa. En arribar als punts de distribució, el personal de DIKO i els comitès de refugiats varen organitzar els lots, que contenien 25kg d’arròs, 2l d’oli, 5kg de sucre, 5kg de fesol i 5kg de sal. Als centres de repartiment es va delimitar l’entrada i sortida de la població per facilitar-hi l’accés, evitar aglomeracions i garantir la seguretat dels lliuraments. El director regional d’Acció Humanitària i la persona responsable del comitè central de refugiats varen certificar el nombre de lots, la composició i el lliurament a cada representant de les famílies beneficiàries. En total 400 famílies refugiades varen rebre queviures que en garantiren la subsistència durant 15 dies.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Association pour le Secours aux Populations Vulnérables (DIKO)

Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la vida econòmica i social de les poblacions rurals del Níger mitjançant programes de desenvolupament a l'àmbit de l'educació, la salut, el medi ambient i la seguretat alimentària. Treballa en col·laboració amb les Nacions Unides i l'ACNUR.