Emergència

Construcció d'habitatges per a famílies damnificades pels terratrèmols a Tacaná (Guatemala)

El terratrèmol de 7,7 graus a l'escala de Richter amb epicentre a la zona de Chiapas del 7 de setembre i el sisme de Retalhuleu del 4 de novembre (5,1 graus) afectaren de forma important els municipis de la província de San Marcos, en especial els fronterers amb Mèxic. Segons dades oficials, Tacaná va ser el més perjudicat: hi ha centenars de famílies damnificades, que han perdut les cases i que no disposen de recursos per tornar-les a bastir. Davant la incapacitat del govern de respondre amb rapidesa a aquesta situació, es proposa construir habitatges bàsics de 24m quadrats, amb paviment de ciment, per a vuit famílies indígenes (48 persones en total), que aportaran la mà d'obra no qualificada. La selecció dels beneficiaris es durà a terme tenint en compte el grau de destrucció de l'habitatge i la situació d'empobriment de la família, amb preferència per a les famílies que tenguin com a cap una dona. El projecte es realitzarà amb la participació del consell comunitari i les coordinadores locals de reducció de riscos, i l'administració municipal s'ha compromès a aportar ma d'obra no qualificada.

Seguiment:

En primer lloc es va contractar el personal tècnic i especialitzat per a l’execució del projecte i es va  elaborar el cronograma d’activitats. Igualment es va revisar amb els tècnics el disseny del habitatges, que serien construïts amb fusta de pi i teulada de zenc en dues comunitats rurals del municipi. Tuichapse i Florida. Igualment, es varen celebrar reunions de coordinació amb les autoritats municipals, dirigents de la cooperativa Visón, que fan feina a les dues comunitats, i autoritats comunitàries, i es varen establir els criteris de selecció dels beneficiaris: famílies en situació de pobresa extrema o pobresa; que hagin perdut el seu habitatge; que estiguin encapçalades per dones; que no hagin estat beneficiades per un altre programa d’emergència o ajut humanitari d’altres institucions locals, estatals o internacionals; que puguin aportar recursos locals en forma de treball; que estiguin en disposició d’organitzar-se i col·laborar solidàriament. Es varen dur a terme dues visites, una a cada comunitat, per identificar els beneficiaris, supervisar l’estat del terreny on es varen ensorrar les cases i definir l’emplaçament dels nous habitatges. També es va acordar que les famílies beneficiàries participarien en l’anivellament del terreny i es prepararen les eines necessàries. Tot seguit es varen demanar els pressupostos per als materials i es va aconseguir mantenir la qualitat a un preu més baix del previst, de manera que es proposar bastir uns habitatges una mica més grans del disseny inicial: en comptes de 6m de llargària per 4m d’amplària, es varen poder construir de 10m de llarg per 6m d’ample. Un cop adquirits, els materials es varen traslladar a cada comunitat i els beneficiaris participaren en la descàrrega. Pel que fa a la construcció, el mestre d’obres i el fuster varen donar indicacions a les famílies per a la preparació dels terraplens, es varen bastir els fonaments, i s’alçaren les parets de fusta i s’instal·laren les teulades de zenc. El projecte es va executar en els tres mesos previstos a la planificació i abans de l’inici de l’època de pluges.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: 22 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEDEPEM - Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

Fundada el 1982, CEDEPEM és una organització no governamental compromesa amb la millora de la qualitat de vida dels habitants de l'àrea rural de l'Altiplano Occidental de Guatemala, una regió que es troba en condicions de marginació econòmica, social, política i cultural.