Emergència

Enfortiment de les capacitats educatives en situació de postemergència

Com a conseqüència de la situació d'emergència declarada al Perú a causa de les inundacions provocades per pluges torrencials que acompanyen el fenomen del "Niño", 2.118 centres educatius del districte de La Arena varen patir danys estructurals i d'equipament, especialment pel que fa al subministrament d'aigua potable. D'altra banda, molts alumnes han perdut el material escolar i les famílies no disposen de recursos per comprar-ne de nous. Igualment, l'estancament de l'aigua amenaça de provocar l'extensió d'epidèmies, davant de les quals els infants són especialment vulnerables. El projecte preveu dotar tres escoles amb equipament bàsic (purificadores d'aigua, farmacioles d'atenció d'emergència i pissarres), així com 1.284 alumnes amb lots de material escolar i higiènic per afavorir-ne la continuïtat dels estudis. Els centres s’han identificat a partir dels diagnòstics realitzats per la xarxa de cercles d'autoeducació docent (CAD).   

Seguiment:

En primer lloc es va constituir un comitè de suport en cada centre, un cop verificades les condicions i necessitats expressades pels respectius directors. Es varen valorar els pressupostos en diferents establiments de La Arena i de Lima i es varen adquirir els equipaments (pissarres, farmaciola d'emergència, filtres purificadors d'aigua) i materials escolars en diferents llocs, en funció de la disponibilitat i l'oferta de preu. A continuació es va coordinar amb els centres educatius i els pares el trasllat dels materials a les escoles beneficiàries, i es contractaren els transportistes. Els comitès de suport de cada centre varen organitzar el pla de lliurament. El dia 10 de novembre de 2017 va tenir lloc l'acte de lliurament als tres centres d'educació primària seleccionats: Alejandro Sánchez Arteaga (comunitat de Sincape), José María Vílchez Sánchez (comunitat de Monte Grande) i a l'escola 14947 (comunitat Alto de los Castillos), amb la participació de l'associació de pares, mestres de la xarxa dels cercles d'autoeducació docent (CAD), representants de la comunitat, mestres i alumnes. Es va dur a terme el registre dels alumnes beneficiaris per nivells i seccions, amb certificació del director respectiu. En total, 1.284 alumnes reberen lots de materials escolars dins de motxilles de roba i 61 docents disposen de lots didàctics. Les escoles beneficiàries se situen a les zones més pobres de La Arena i no han rebut cap ajuda d'altres institucions. L'experiència de treball conjunt entre la comunitat, els pares i els mestres ha estat molt enriquidora i educativa per als infants.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.