Emergència

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica per a dones refugiades al Pròxim Orient

El projecte pretén cobrir les necessitats d’assistència obstètrica i ginecològica de dones sirianes i palestines refugiades al Líban, així com a dones libaneses en situació de vulnerabilitat. El conflicte iniciat el 2011 a Síria ha generat el desplaçament de milions de persones cap a països veïns: el Líban acull més 1.300.000 refugiats sirians, que s'afegeixen als prop de 450.000 palestins en un país de poc més de cinc milions d'habitants. Moltes famílies refugiades s'han instal·lat als campaments de refugiats palestins, on el cost de la vida és més econòmic. Al Líban s’ha de fer front al copagament de l’assistència sanitària, la qual cosa suposa que milers de persones no tenguin accés a l’atenció sanitària. L’assistència a les dones en el part és una de les demandes sanitàries que fa l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Es preveu que les intervencions es realitzin en cinc hospitals del Líban gestionats per la Mitja Lluna Roja (a Safad, Haifa, Nasra, Al Hamshari i Balsam). El projecte cobrirà el pagament dels parts de 25 dones durant un període aproximat de tres mesos.

Seguiment:

Les activitats previstes es varen dur a terme amb normalitat, segons el cronograma previst, però es va produir un increment de casos coberts, en total 13 més dels proposats a la formulació inicial del projecte: han estat ateses 38 dones en els cinc hospitals gestionats per la Mitja Lluna Roja Palestina al Líban:  9 parts a Safad, 9 al de Nasra, 4 a Haifa, 8 a Al Hamshari i 8 a Balsam, amb 30 parts vaginals i 8 cesàries. En tots els casos atesos s’ha garantit la qualitat i seguretat tant de les mares com dels nadons. Les beneficiàries de la intervenció han estat principalment dones en situació de vulnerabilitat sirianes (31), libaneses (3) palestines (2), siriano-palestines (2). La selecció de les beneficiàries es du a terme a través d’entrevistes amb una treballadora social i visites a domicili per verificar les informacions recollides. Així s’elabora l’estudi social que es complementa amb una revisió mèdica, tot i que algunes pacients arriben per coordinació amb altres entitats que fan feina a la mateixa àrea i sector (UNRWA, ACNUR i Metges sense Fronteres). Cada centre hospitalari revisa els casos presentats i un comitè central valora els pagaments. La cobertura d’aquests casos inclou tant la intervenció com el tractament i estada a l’hospital (un dia per a parts vaginals, dos o més per a les cesàries). El total dels serveis varia en funció del tipus de part, els dies d'ingrés i l'ús d'anestèsia i tractaments. El cost d'un part natural és de 496,06€ i una cesària 528,64€ de mitjana: 13 pacients varen contribuir al 30-40% del pagament de la factura total dels serveis rebuts; 11 cobriren el 40-50%. En els casos socials les beneficiàries han cobert de mitjana el 30% del cost total dels serveis prestats per l’hospital. La major part de les dones beneficiàries es troben entre els 21 i els 30 anys, més del 60% no disposa de prou ingressos per cobrir les despeses mensuals i viu en situacions precàries d’habitatge.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: 16 500,00 €

Entitats executores

Cruz Roja Española - Illes Balears

La Creu Roja és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà arreu del món.

Mitja Lluna Roja Palestina

La Mitja Lluna Roja Palestina és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà en els territoris palestins i els països veïns.