Emergència

Tractament de casos de malnutrició greu en menors de cinc anys a West Arsi (Etiòpia)

Etiòpia és un dels països del món on més avenços s'han fet per superar la fam, tanmateix la persistència de les sequeres i les minses anyades de l'agricultura de subsistència fan que encara sigui un dels estats més afectats per crisis alimentàries, especialment pel que fa a infants i dones. Enguany, les conseqüències dels fenòmens relacionats amb el canvi climàtic estan produint alarmants brots de fam canina en sis regions, entre les quals Oromia, al centre del país, on se situa la província de West Arsi. L'hospital de la comunitat de Gambo, que és el centre sanitari públic de referència de la província, va sol·licitar ajuda davant l'increment de casos de malnutrició severa en menors de cinc anys. La major part dels infants que queden ingressats a l'hospital presenten també altres patologies infeccioses (diarrea, tuberculosi, paràsits, malalties de la pell, malària, etc) que requereixen tractament específic. El projecte vol reforçar la unitat de tractament de malnutrició proporcionant preparats alimentaris terapèutics i medicaments per a les complicacions infeccioses greus; i amb la contractació d'una persona; dur a terme un programa de seguiment extern d'infants amb símptomes de malnutrició en dues comunitats properes a l'hospital;  i realitzar quatre tallers de formació comunitària a les mares sobre hàbits per reduir la vulnerabilitat (nutrició i planificació familiar). D'aquesta manera se'n beneficiaran aproximadament un centenar d'infants amb símptomes de malnutrició severa que acudeixen a l'Hospital de Gabo, 800 menors de cinc anys de les comunitats de Shala i Kalo, i prop de 40 dones. Les actuacions complementaran un projecte d'ajut humanitari finançat pel Govern de les Illes Balears.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 20 410,00 €

Entitats executores

Llevant en Marxa

Associació que té com a objectius promoure la salut i dels serveis de salut tant en països empobrits com a les Illes Balears; contribuir a la cooperació per al desenvolupament en països empobrits a l'àmbit social, cultural i d eprotecció del medi ambient; i fomentar l'educació per al desenvolupament i la sensibilització als països del Nord sobre els problemes dels països del Sud.

Consolata Fathers

Congregació religiosa fundada el 1923 a Etiòpia dedicada a missions religioses i a l'ajut per al desenvolupament, que gestiona l'Hospital de Gambo i promou activitats de desenvolupament comunitari al districte de Kore, a la zona de West Arsi.