Emergència

Ajut alimentari per als campaments de refugiats sahrauís

Al mes de maig el Programa Mundial d'Aliments (PMA) s'ha vist obligat a reduir les racions alimentàries que proporciona als refugiats sahrauís dels campaments de Tindouf en gairebé el 20% a causa de la manca de finançament. Aquestes racions inclouen aliments de primera necessitat com farina de blat, oli i arròs. Si no es fan efectives noves contribucions, el PMA haurà de reduir les racions a la meitat del recomanat diàriament al juny. Cal no oblidar que la població sahrauí dels campaments de refugiats depèn del PMA com a font principal d'aliments, ja que l'ocupació i l'accés al mercat són molt limitats i les famílies vulnerables necessiten suport alimentari continuat i previsible. El projecte pretén fer arribar els recursos a la Mitja Lluna Roja Sahrauí, que s'encarregarà d'adquirir els productes identificats com a més necessaris (oli, sucre i arròs) a Oran o Tindouf, atenent a criteris econòmics i d'eficiència i eficàcia de transport; de traslladar-los als seus magatzems centrals; i de distribuir-los a prop de 17.000 persones segons les necessitats identificades.

Estat: En Curs
Aportació del Fons: 44 000,00 €

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.