Emergència

Ajut humanitari per a l’atenció i prevenció de la propagació de la COVID-19 a La Arena

La pandèmia de la COVID-19 creix de forma exponencial al Perú. A la regió de Piura, a principis d’abril, en tan sols 12 dies el nombre d’infectats es va multiplicar per 10 i el de morts gairebé per 20.  Aquesta situació complica el feble sistema sanitari de la zona, al qual manquen equips de protecció per al personal que atén els afectats per la COVID-19 i eines per detectar la malaltia. Al districte de La Arena a la manca de materials de protecció s’hi afegeix que no existeixen instal•lacions adequades per acollir la gran quantitat de persones que acuden al centre sanitari amb símptomes de la malaltia. D’altra banda, tot i que el govern del país va decretar un període de quarantena fins al 26 d’abril, la població no compleix estrictament les normes d’aïllament social establertes. En aquest escenari, el projecte vol enfortir el sistema de salut rural de La Arena per evitar que es col•lapsi a mesura que es detectin nous casos, així com donar suport als agents locals de vigilància per controlar els moviments de persones i vehicles. Es dotarà el centre de salut d’equips i materials per protegir el personal sanitari i administratiu; igualment es proporcionaran uns espais provisionals -mitjançant envelats equipats amb lliteres i els productes necessaris-, perquè es pugui dur a terme el procés de triatge i detecció dels infectats per separat de la resta de pacients. Se’n beneficiaran directament 105 sanitaris i, indirectament, els 38.734 habitants de La Arena.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 22 748,89 €

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.