Emergència

Millora de la resiliència davant la COVID-19 en tres municipis de Madriz

Nicaragua es troba en aquests moments en la corba exponencial de la pandèmia de la COVID-19. No hi ha dades contrastades sobre el nombre de casos i defuncions, però els centres de salut i els dispensaris a les zones rurals del país pateixen una manca crònica d’abastiment de material mèdic i de recursos humans suficients. El govern ha organitzat sales d’atenció per acollir possibles afectats que disposen d’un administratiu, un metge generalista, un metge resident i tres infermers, els quals no han estat dotats dels materials bàsics per fer front a la COVID-19. A aquesta situació s’afegeixen les sequeres persistents, que fan que moltes famílies que depenen del que conreen per sobreviure o de la feina com a temporers (ara impossibilitada per les mesures de confinament), no puguin cobrir les necessitats bàsiques alimentàries. El projecte vol contribuir a reforçar la capacitat de resposta davant els efectes de la COVID-19, per aconseguir reduir al màxim possible l’impacte sobre la vida de les persones als municipis de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa. Es proposa, d'una banda, garantir una petita dotació de material sanitari bàsic de reposició periòdica per al personal de salut dels centres d’atenció primària de les zones urbanes d’aquestes localitats assignat a les sales COVID-19 (27 persones), així com materials de desinfecció per a les àrees de risc de contagi comunitari (mercats, parades d'autobús i taxis); i, de l'altra, alleujar la inseguretat alimentària com a conseqüència de la COVID-19 en grups vulnerables de la població, amb la provisió d’aliments per a 300 persones. També es duran a terme campanyes de sensibilització de la població sobre les mesures de prevenció a través de la ràdio i la televisió.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 29 942,11 €

Entitats executores