Emergència

Mitigació dels efectes de la propagació de la COVID-19 al districte de La Arena

La regió de Piura és una de les més afectades del país per la COVID-19 i les autoritats locals no disposen de suficients recursos per evitar-ne la propagació. Els centres de salut del municipi romanen tancats, de manera que les persones amb símptomes de la infecció per coronavirus s'han de desplaçar a la capital del departament per fer-se les proves corresponents. D'altra banda, moltes persones continuen anant cada dia a Piura per vendre aviram al mercat, perquè no tenen una altra font d'ingressos, de manera són una possible font d'expansió de l'epidèmia. A més a més, es dona la coincidència que les regions peruanes més perjudicades són les que tenien més incidència de dengue. En aquest context, les autoritats locals de La Arena sol•liciten suport amb recursos materials que permetin reduir el risc d'infecció de la població, mitjançant l'adquisició de vuit fumigadores amb motor, que també serviran per prevenir el dengue, per desinfectar els espais públics (centres de salut, escoles, ajuntaments, mercats, vehicles i mercaderies que hi accedeixen) dels quatre centres poblats de La Arena (Casagrande, Chatito, Loma Negra i Vichayal). També es preveu la distribució de material de protecció per a 2.500 famílies (10.700 persones). Igualment, es duran a terme accions de sensibilització sobre pautes senzilles destinades a prevenir el contagi per COVID-19 a través de la distribució de fulletons i missatges difosos per les xarxes socials i megafonia.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 24 909,00 €

Entitats executores