Emergència

Mitigació dels riscs d’infecció per COVID-19 i de l'impacte sobre el sistema de salut de Say

Aquest projecte s’enfoca com una resposta de primera emergència a la pandèmia de COVID-19 al Níger, més concretament al departament de Say, zona prioritària d’actuació de l’ACPP i DIKO des de 2014. En coherència amb el pla de resposta global de l’organització de les Nacions Unides per a l’ajut humanitari (OCHA) per al Níger i en el marc del Pla d’intervenció de lluita contra la pandèmia de COVID-19 del districte sanitari de Say, es preveu reforçar el sistema de salut pública del departament, d’una banda, mitjançant l’aportació de recursos materials destinats a la prevenció del coronavirus. S’instal•laran 59 dispositius per al rentat de mans en centres sanitaris i espais públics; cs i se subministraran materials de protecció i productes de desinfecció i neteja per als centres de salut. D’altra banda, s’enfortiran les capacitats de 145 treballadors que fan feina als centres de salut i  dispensaris de la zona per a la prevenció i gestió dels casos d’afectats per la COVID-19. Finalment, es proposa conscienciar la població sobre les mesures per evitar la propagació de la pandèmia a través de cartells als espais públics i l’emissió de falques radiofòniques. Les activitats es duran a terme a la localitat de Say i els municipis rurals d’Ouro Guéladio i de Tamou, i se’n beneficiaran directament el personal sanitari i les autoritats locals de Say, així com tota la població del departament (316.439 persones) com a potencials usuaris dels serveis sanitaris i receptors dels missatges de prevenció.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 25 000,00 €

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.